با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب نبرد ایرانیان اثر مهدی الماسی

دانلود و خرید کتاب نبرد ایرانیان

روایت دفاع ایرانیان از میهن در برابر دشمنان

۳٫۰ از ۱ نظر
۳٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب نبرد ایرانیان  نوشته  مهدی الماسی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب نبرد ایرانیان

کتاب نبرد ایرانیان نوشته مهدی الماسی است. این کتاب به تاریخ مهم‌ترین جنگ‌های ایرانیان مقابل بیگانگان می‌پردازد. جنگ‌هایی که مردم ایران با جان و دل از زندگی‌شان گذشتند تا وطنشان را حفظ کنند.

درباره کتاب نبرد ایرانیان

تاریخ پرفراز و نشـیب وطن ما، ایران، ایــن زخمی سـربلند دوران‌ها، آکنـده از نبردها و رویدادهای نفس‌گیری است که شاید هرکدامشان برای ریشه کن کردن و نابودی ملتی کافی باشند. این سرو بلند چند هزار ساله، به برکت ریشه‌های محکم و قامت استوار فرزندانش طوفان‌های سهمگین را از سر گذرانده و حتی گاه، گرد بادهای هولناکی چون سپاه مغول را در خود هضم و آنها را به موجوداتی رام و مطیع بدل کرده است. کتاب نبرد ایرانیان سعی دارد بزرگترین نبردهای اساطیری و تاریخی ایرانیان را بررسی کند.

خواندن کتاب نبرد ایرانیان را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان به تاریخ ایران و تاریخ اساطیری ایران پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب نبرد ایرانیان

حماســه‌های پهلوانان ایران در قرن چهارم هجری توســط حکیم ابوالقاســم فردوســی به نظم درآمد و در کتاب بزرگ شــاهنامه تدوین شــد. رستم، زال، سام، بیژن، اسفندیار، فریدون، توس، گرشاسب، گیو، گودرز، فرامرز، قارن و گســتهم از مشــهورترین پهلوانان ایران در شــاهنامه اند....

جمشــید که در ابتدا پادشــاهی دادگر و عادل بود، کم کم دچار غرور شد و ادعای خدایی کرد. نور الهی (فرۀ ایزدی) وی از بیــن رفــت و مــردم از او روی‌گــردان شــدند و کارهــا بی‌نظم و آشــفته گشــت. در این اوضاع آشفته، ضحا ک تاج و تخت پادشاهی را تصاحب کرد و جمشید را کشت.

در حکومــت هزار ســالۀ ضحاک، هنــر و فرزانگی و خرد و نیکوکاری نابود شد و دروغ و غارت و کشتن و سوختن و بریدن سر جوانان رواج یافت. برای تسکین درد شانه‌های ضحا ک، که دو مار از جای بوسۀ اهریمن بر آنها روییده بود، هر روز، می‌بایســت دو جوان را می‌کشــتند و مغز ســر آنهــا را خــوراک مارهــا می‌کردند. ضحاک شــبی خوابی هولنــاک دیــد. خواب‌گــزاران تعبیــر کردنــد کــه کودکی به نــام فریــدون از مادر زاده خواهد شــد و ضحاک را در کوه دماونــد به بند خواهد کشــید. ضحاک برای جلوگیری از این اتفاق دستور داد فریدون را بازجویند؛ اما مادرش او را دور از چشم سربازان ضحاک به دنیا آورد و به نگهبان یک مرغزار سپرد تا با شیر گاو بزرگ کند. ضحاک که از یافتن فریــدون ناامیــد شــد، بزرگان کشــور را وادار کــرد تا گواهی دهنــد که او شــاهی دادگر و خداترس اســت. حاضران از ترس او گواهی نوشــتند. اما در همین زمان کاوه به درون قصر آمد وناله سرداد که ای شاه بیدادگر من مردی آهنگرم.  گناهم چیست که از هجده پسر من، هفده تن را جا سر بریده اند و اینک به سراغ تنها فرزندم آمده‌اند. ضحاک تظاهر به دلسوزی کرد و دستور داد فرزندش را آزاد کنند. ســپس از کاوه خواســت که او نیز بر عدل و دادش گواهی بنویسد. کاوه برگۀ گواهی را گرفت و پاره کرد و فریادکشان از کاخ ضحــاک بیــرون آمد. آنگاه چرم پاره‌ای بر ســر نیزه کرد و مردم را به قیام فراخواند. با قیام کاوه عدە زیادی از مردم به او پیوســتند و به ســوی مخفیگاه فریدون رهسپار شــدند تا به فرماندهی او ضحاک را از تخت ســلطنت به زیر کشــند. فریــدون به کمک مردم ضحا ک را شکســت داد و او را در یکی از غارهای کوه دماوند به بند کشید.

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۱)
فرامرز
۱۴۰۰/۰۱/۱۳

از قیمتش که جای بحث داره چیزی نمیگم ولی تاریخ ایران بیش از هزاران سال هست و جنگ های متعددی داشته ولی نصف کتاب فقط به دفاع مقدس اختصاص یافته، صحبت از دفاع مقدس و شهدایی که دادیم بد نیست

- بیشتر
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۰۴ صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۵/۰۱
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۰۰۹-۳۷-۹
تعداد صفحات۱۰۴صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۵/۰۱
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۰۰۹-۳۷-۹