با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب کلزا: انقلابی در صنعت روغن اثر ح‍م‍ی‍درض‍ا ع‍ل‍ی‍زاده‌خ‍ال‍دی‌

کتاب کلزا: انقلابی در صنعت روغن

نویسنده:ح‍م‍ی‍درض‍ا ع‍ل‍ی‍زاده‌خ‍ال‍دی‌انتشارات:انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمیسال انتشار:۱۳۸۴تعداد صفحه‌ها:۳۲ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:بدون نظر

سال انتشار۱۳۸۴

تعداد صفحه‌ها۳۲ صفحه

معرفی کتاب کلزا: انقلابی در صنعت روغن

«کلزا: انقلابی در صنعت روغن» نوشته حمید رضا علیزاد خالدی (-۱۳۵۴) است. در این کتاب تخصصی رشته کشاورزی، با گیاه کلزا و گونه‌های آن و کاربردش در صنعت روغن آشنا خواهیدشد. در بخشی از کتاب می‌خوانید: زمان گلدهی تا زمان رسیدگی در سه مرحله خلاصه شده‌اند: ۱) مرحله افزایش طول غلاف -دوام این مرحله ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه روز است و غلافها هتروتروف هستند یعنی برای رشد به مواد پرورده وارداتی وابسته می‌باشند. در این دوره حداکثر طول غلاف حاصل می‌شود و تعداد دانه تا حدود زیادی تعیین می‌گردد. متغییرهای اصلی در این مرحله عبارتند از شاخص سطح برگ در شروع دوره، تعداد گل در واحد سطح، دوام گلدهی، تشعشع و دما. اثر متقابل بین این متغییرها تعدادغلاف و دانه را تعیین می‌کند.۲) مرحله حداکثر رشد دیواره غلاف - دوام این مرحله ۳۰۰ درجه روز است. دیواره غلاف به حداکثر اندازه و سطح خود می‌رسد، ولی رشد دانه محدود است. غلافها اتوتروف هستند و بخش اعظم کربن مورد نیاز برای رشد غلاف و دانه را خود با راندمان تقریباً ۱/۳ گرم بر مگا ژول تولید می‌کنند.۳) مراحل حداکثر رشد دانه - دوام این مرحله ۳۰۰ درجه روز است. تا حدود زیادی تحت کنترل سطح غلاف و ساقه و مقدار تشعشع رسیده قرار دارد. بخش اعظم کربن به دانه‌ها می‌رسد. در طی مراحل دوم و سوم، سرعت رسد توسط مقدار تشعشع دریافت شده تا پتانسیل حداکثر سرعت در غلاف و دانه، محدود می‌شود. به نظر می‌رسد مقدار این محدودیت برای دیواره غلافها حدود ۳/۴ میلی‌گرم در ۱۰۰ درجه روز به ازای هر سانتیمتر طول غلاف باشد و برای دانه حدوداً ۱/۵ میلی‌گرم در ۱۰۰ درجه روز به ازای هر دانه است.
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است