با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب Answers to Zoroastrians' Questions on Their Religion اثر اردشیر خورشیدیانoff

کتاب Answers to Zoroastrians' Questions on Their Religion

نویسنده:اردشیر خورشیدیانانتشارات:نشر برسمسال انتشار:۱۳۹۵تعداد صفحه‌ها:۲۱۶ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:
۵.۰از ۱ رأیخواندن نظرات
انتشاراتنشر برسم

سال انتشار۱۳۹۵

تعداد صفحه‌ها۲۱۶ صفحه

دسته‌بندی
زرتشتی۱ مورد دیگر

معرفی کتاب Answers to Zoroastrians' Questions on Their Religion

Written by Mobed Dr. Ardeshir Khorshidian, The President of Tehran Anjoman of Mobedan, “Answers to Zoroastrians' Questions on Their Religion” replies to the most common and important questions about Zoroastrians rituals.

دیگران دریافت کرده‌اند

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است