دانلود و خرید کتاب حجاب بی حجاب
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب حجاب بی حجاب اثر محمدرضا زائری

کتاب حجاب بی حجاب

گردآورنده:محمدرضا زائری
انتشارات:نشر آرما
امتیاز:
۲.۰از ۸ رأیخواندن نظرات

معرفی کتاب حجاب بی حجاب

کتاب الکترونیکی «حجاب بی حجاب» نوشتهٔ محمدرضا زائری در نشر آرما چاپ شده است.

درباره کتاب حجاب بی حجاب

مســئله حجــاب یکــی از مهم‌تریــن موضوعاتی اســت کــه به‌طــور طبیعی ذهــن و زبان نویســندگان و پژوهشــگران مســلمان را بــه خود مشــغول می‌کنــد. بروز اجتماعی و عینی حجاب از یک‌سو و ارتبــاط آن بــا بســیاری از مســائل دیگر همچون روابــط اجتماعــی و خانوادگی، باعث می‌شــود جایگاه خاصی در میان احکام شــرعی داشــته باشد. مهم‌تریــن بُعــد حجاب را شاید بتوان بُعد فرهنگی آن دانست که باعــث می‌شــود حساســیت و ظرافــت بیشــتری داشــته باشــد. حساســیت و اهمیــت حجــاب از جهات مختلــف اقتضا می کند که بــا نگاهی جامع بدان پرداخته شود و چه در مقام پژوهش و چه در مقام آسیب‌شناسی و گذاری، برای ترویج و تبلیغ از جهت حیثیت اجتماعی و فرهنگی خاص آن مطالعه و بررســی شــود. کتــاب حجاب بی حجاب می‌خواهــد بگویــد کــه حجــاب معلــول اســت نــه علــت و بایــد علت را جست‌وجو کرد و برای حل مشکل باید عاقلان دردمند به میدان بیایند.

کتاب حجاب بی حجاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این اثر به افرادی که مایل هستند دربارهٔ موضوع حجاب اطلاعات بیشتری کسب کنند، پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب حجاب بی حجاب

«چه مرحــوم شــیخ انصــاری دو را در دو ضــرب کنــد و چه وینســتون چرچیــل، نتیجه فرقی نخواهــد کــرد. آثار وضعی رفتارها و حوادث اجتماعــی و پیامدهای طبیعی رویدادها و روابط میان کنش‌ها و وا کنش‌ها در موضوعاتی مثل حجاب، اعتماد عمومی، فساد و فقر، بیکاری و اعتیاد و امثال این‌ها نیز همین‌گونه است. برخی رفتارها و رخدادهای ثابت و مشــخصی دارنــد و با تغییر اوضاع و نقش‌ها، اجتماعــی به طور طبیعی، نتیجه اصل معادله تغییری نمی‌کند. در چنین وضعیتی، وقتی پدیده‌ای اجتماعی، به‌عنوان نتیجه و حاصل در جامعه ظاهر شود، باید در پی یافتن سبب و عامل بود و مشکل را علاج کرد. تا زمانی که عامل را نیابیم و مشکل را حل نکنیم، هرچه هم ناسزا بگوییم و فریاد بکشیم، چیزی عوض نمی‌شود. خودرویــی کــه به ســبب تمام شــدن بنزین از حرکت ایســتاده اســت، بــه چیزی جز بنزین نیاز ندارد. امروز حکایت ما و موضوعاتی مانند حجاب (و چندی بعد، موضوعی دیگر) حکایت ماشــینی اســت که بنزین ندارد و راننده و مســافران از آن پیاده شده‌اند و به آن لگد می‌زنند. یکی فریاد می‌کشد و یکی هل می‌دهد، یکی با چوب بر ماشــین می‌کوبد و یکــی بــا چمــاق! درحالی‌که کافی اســت چنــد لیتر بنزین در مخزن ســوخت ماشــین بریزند و به‌راحتی به راه خود ادامه دهند. در موضوعاتی مانند حجاب، اصل موضوع خیلــی ساده‌تر از آن اســت کــه تصــور می‌کنیم. چنیــن پدیده‌های اجتماعی هرچه هم پیچیده و ظریف و حســاس باشــند و بتوان به‌سادگی آن‌ها را تحلیل کرد که اتفاقاً موضوع حجاب هم همین‌گونه اســت، در این نکته مشــترک‌اند که می‌توان عوامل و اسباب پدیدآورنده آن‌ها را شناسایی و بررسی کرد.»

نظرات کاربران

طلوع زندگی
۱۴۰۱/۰۹/۱۴

بسیار عالی بود. خواندن آن را به کسانی که دغدغه کارهای فرهنگی را دارند توصیه میکنم

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۲۰٫۵ مگابایت

سال انتشار

۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها

۳۰۴ صفحه

حجم

۲۰٫۵ مگابایت

سال انتشار

۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها

۳۰۴ صفحه

قیمت:
۹۰,۰۰۰
۶۳,۰۰۰
۳۰%
تومان