دانلود کتاب‌های فرزانه طاهری

فرزانه طاهری

نظریه ادبی اثر جاناتان کالر
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت
آن گاه که از فهم جهان در می مانیم اثر بنجامین لاباتوت
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
فرهنگ توصیفی روان شناسی اثر فرانک برونو
الکترونیکی 
۷۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۲,۰۰۰ت
پدران و پسران اثر ایوان تورگنیف
الکترونیکی 
۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۰,۰۰۰ت
استعاره اثر ترنس هاوکس
الکترونیکی 
۳۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۸,۰۰۰ت
داستان کوتاه اثر یان رید
الکترونیکی 
۳۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۲,۰۰۰ت
عناصر داستان اثر رابرت اسکولز
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
ژانر (نوع ادبی) اثر هدر دوبرو
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
از ادبیات و آفرینش اثر فیلیپ راث
الکترونیکی 
۳۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۸,۰۰۰ت
پیکارسک اثر هری سیبر
الکترونیکی 
۳۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۲,۰۰۰ت
مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران اثر همایون کاتوزیان
الکترونیکی 
۸۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۳,۰۰۰ت
پطرزبورگ اثر آندری بیه لی
الکترونیکی 
۱۱۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۷,۰۰۰ت
مسخ و درباره مسخ اثر ولادیمیر نابوکوف
الکترونیکی 
۱۶,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۱۶,۸۰۰ت
کلیسای جامع و چند داستان دیگر اثر ریموند کارور
الکترونیکی 
۴۱,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۴۱,۴۰۰ت
اکسپرسیونیسم اثر آر. اس. فرنس
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت
گروتسک اثر فیلیپ تامسن
الکترونیکی 
۲۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷,۰۰۰ت