دانلود و خرید کتاب‌های الکترونیکی مقصد | طاقچه

مقصد

داغ‌ترین‌ها

مشاهده همه
off
٪۵۰
ما و روباه
ما و روباه
۳٫۳(۳۲)
الکترونیکی
۲,۰۰۰۱,۰۰۰ت
تعلیم و تربیت اسلامی-ایرانی
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
حجاب آنچه مغفول مانده است
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
معلم های دنیای مدرن
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
حقوق بشر یا آمریکا
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
ماجرای ۲۰۳۰
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
جمعیت قدرت استراتژیک
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
off
٪۵۰
دهه مظلوم ۶۰
الکترونیکی
۲,۰۰۰۱,۰۰۰ت
صرفاً روی کاغذ
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
انعکاس ما
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
سیاست‌های ترامپ در غرب آسیا
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
مرگ تدریجی یک رؤیا
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
بی‌قاعدگی در آموزش
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
هیاهوی بسیار و بعد، هیچ!
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت

تازه‌ها

مشاهده همه
لایحه‌ای پر ابهام
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
گرداب فقر
الکترونیکی
۳,۰۰۰ت
زور
زور
۲٫۳(۳)
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
حلقه فریب
الکترونیکی
۳,۰۰۰ت
لبه تیغ
لبه تیغ
۲٫۰(۱)
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
لنگرگاه ثبات
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
اینترنت اشیاء
الکترونیکی
۳,۵۰۰ت
فصلِ جدید مبارزه
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
بحران در مدیریت بحران
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
هیمنه کاغذی
الکترونیکی
۳,۰۰۰ت
معمای نرخ ارز
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
قداست‌ستیز
الکترونیکی
۳,۰۰۰ت
برابرترها
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
جبر  زمانه یا اتحاد استراتژیک
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
از همه مهم‌تر!
الکترونیکی
۳,۵۰۰ت
زنان پس از  انقلاب
الکترونیکی
۳,۵۰۰ت
صلح در آستانه
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
یک دغدغه قدیمی
الکترونیکی
۲,۵۰۰ت

پرفروش‌های نشر مقصد

مشاهده همه
off
٪۵۰
ما و روباه
ما و روباه
۳٫۳(۳۲)
الکترونیکی
۲,۰۰۰۱,۰۰۰ت
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
ماجرای ۲۰۳۰
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
مردم در انتخابات ایران
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
مجلس تراز انقلاب اسلامی
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
آمایش آموزش عالی
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
مسجد یک دنیاست!
الکترونیکی
۳,۵۰۰ت
تعلیم و تربیت اسلامی-ایرانی
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
off
٪۵۰
معمای فراوانی
الکترونیکی
۵۰۰۲۵۰ت
لایحه‌ای پر ابهام
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
گرداب فقر
الکترونیکی
۳,۰۰۰ت
زور
زور
۲٫۳(۳)
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
لبه تیغ
لبه تیغ
۲٫۰(۱)
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
بحران در مدیریت بحران
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
لنگرگاه ثبات
الکترونیکی
۲,۰۰۰ت
حلقه فریب
الکترونیکی
۳,۰۰۰ت
اینترنت اشیاء
الکترونیکی
۳,۵۰۰ت