دانلود و خرید کتاب‌های مجموعه کامل کتاب های برونر سودارث | طاقچه

مجموعه کامل کتاب های برونر سودارث

معرفی مجموعه کتاب های برونر سودارث

سری کامل پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث  دارای نکاتی درباره اصول کامل پرستاری برای دانشجویان پرستاری است. این سری کتاب دارای محتوایی است که به دانشجویان کمک می‌کند اقدامات مراقبتی خاص را در موقعیت‌های واقعی به کار ببرند و به فهم درستی از این اقدامات عملی برسند. اعتماد بیش از 50 ساله مدرسان، دانشجویان و پرستاران بالینی سبب شده است که چهاردهمین ویرایش این منبع ارزشمند به طور جامع جهت انعکاس آخرین نتایج تحقیقات و اقدامات و همگامی با انتقال از مراقبت ویژه به مراقبت منزل، اخلاقیات و ژنتیک روزآمد شود.

شما می‌توانید نسخه pdf  این کتاب ها را در ویراست سال‌های مختلف ازجمله ویراس 2018 و 2014 در طاقچه پیدا کنید و در هر زمان و مکانی به کتاب‌هایتان دسترسی داشته باشید.