با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب گویا

دانلود و خرید کتاب کتاب گویا

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب کتاب گویا  نوشته  فاطمه فهیم‌نیا  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب کتاب گویا

کتاب کتاب گویا نوشته فاطمه فهیم‌نیا و مریم چهرقانی است. این کتاب به اهمیت کتاب گویا در جهان امروز و روش‌های ساخت آن می‌پردازد. کتاب گویا یکی از پر طرفدار‌ترین روش‌های مطالعه در دنیای امروز است. 

درباره کتاب کتاب گویا

شاید چند دهه پیش، برای کسی قابل بـاور نبـود کـه روزی کتـاب الکترونیکی بخش عمده‌ای از بازار چاپ و نشر را تسخیر کنـد؛ اما امـروزه کتـاب الکترونیکی و نشر الکترونیک شیوه‌ها جدید الکترونیکی عرضه کتـاب، سـهم قابـل تـوجهی از بازار را به خود اختصاص داده است. ریشه اصلی این امر، در این اعتقاد نهفته است کـه برای ارائه کتاب بایـد شـیوه‌هـای جدیـد و خلاقانـه را بـه کـار گرفـت و مخاطبـان از گروه‌های مختلف را به آن جذب کرد. اگر ورود رایانه و اینترنت در بازارهای امـروزی مورد توجه قرار نگیرد، بدون شک می‌توان ادعا کرد که در دنیای فناورانه امروز، کتـاب از درخواست‌های متنوع انسان معاصر جا خواهد ماند؛ زیرا انسان قـرن بیسـت و یکـم همواره به استفاده از گونه‌های مختلـف ابزارهـای نـو و دیجیتـال تمایـل دارد. 

در دهه‌های پایانی قرن بیستم، تولید کتاب گویا تنها به یک خدمت حمـایتی برای افراد دارای اختلال در خواندن محدود بود و خواندن کتاب‌های چـاپی، ضـبط و تکثیر آن به‌ عنوان امری به نسبت خیریه در میـان جوانـان بـرای کمـک بـه نابینایـان و کم‌بینایان رواج داشت و تولیدکنندگان آن، بیش از توجه به درآمد و سود مالی این کـار به هدف‌های انسانی و خیریه توجه می‌کردند اما؛ امروزه توجه و علاقه در حال رشـد و تصاعدی اهل تجارت و سودگرایان مادی به کتاب گویا دیده می‌شود.

سال‌های زیادی کتاب‌های گویا، تنها محبوب و مـورد اسـتفاده کسـانی بودنـد کـه توانایی خواندن را به هر دلیل از دست داده بودند با گوش دادن به کتاب‌های گویا، امکان خواندن و درک متن‌ها و نوشته‌ها را برای خود فراهم می‌کردند. مشـتریان کتـاب گویا افرادی بودند که به اختلال جدی در خواندن مانند نابینایی یا کم‌بینایی مبـتلا شـده بودند اما؛ در طول سال‌های گذشته، شاهد افزایش چشمگیر محبوبیـت کتـاب گویا در میان کاربران و مخاطبانی بیش از این افراد و خارج از گروه کاربر سـنتی  یعنـی افـراد مبتلا به اختلال‌های بینایی هستیم. بنابراین، با گسـترش بـازار کتاب گویا از ضبط‌های ابتدایی برای افـراد دچـار اخـتلال بینـایی فراتـر رفتـه و بـرای خوانندگان کتـاب از همـه نـوع در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بسیاری از مردم امروزه طرفدار کتاب گویا هستند.

کتاب‌های گویا به ویژه در قالب دیجیتالی در، حال تبدیل شدن به گزینه محبـوب کاربران کتابخانه‌ها نیز هستند.  حال که صدها میلیون نفر در سراسر جهان مجهز به وسیله‌ای براي شنیدن آسـان و همزمان با دیگر امور روزمره شده‌اند، تـلاش بـرای رقابـت در بـازار تولیـد محتـوای متناسب با این ابزار، قانع‌کننده به نظر می‌آید کتاب‌های گویا نیز بخشـی از ایـن محتـوا هستند. مصرف به معنای گوش دادن به کتـاب‌های گویا، در حـال کسـب محبوبیـت بی‌سابقه‌ای است که می‌تواند به دلیل سهولت این نـوع مصـرف فرهنگی باشـد. ایـن مصرف فرهنگی، در حال حاضر برای مـردم سـاده‌تـر از سـایر محصـول ها اسـت ؛ زیـرا مصرف کننده قادر است هم‌زمان با انجام مطالعه از راه گوش‌دادن به دستگاه‌های قابـل حمل مانند پخش کنند ام‌پی‌تری، آيپاد، واکمن یا حتی دستگاه پخش اتومبیل و تلفـن همراه به کارهای روزمره خود نیز بپردازد. این کتاب سعی دارد بهترین روش‌های ساخت کتاب گویا را آموزش دهد.

خواند کتاب کتاب گویا را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان به ساخت کتاب گویا پیشنهاد می‌کنیم.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۴۶ صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۱۰/۲۰
شابک۹۷۸-۶۰۰-۲۷۶-۰۷۴-۶
دسته بندی
تعداد صفحات۱۴۶صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۱۰/۲۰
شابک۹۷۸-۶۰۰-۲۷۶-۰۷۴-۶