با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب مسائل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی اثر امیررضا وکیلی‌فرد

کتاب مسائل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی


سال انتشار۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها۵۰۱ صفحه

معرفی کتاب مسائل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی

کتاب مسائل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی به کوشش محمدباقر میرزایی حصاریان و امیررضا وکیلی‌فرد و لیلا گل پور در انتشارات فارسی برای همه چاپ شده است.

درباره کتاب مسائل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی

کتاب«مسایل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی» برگزیده‌ای از جدیدترین گزارش‌های علمی پژوهشگران و مدرسان در حوزه‌های گوناگون آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان(آزفا) است؛ چاپ این اثر تلاشی برای هویت‌بخشی به آزفا و گسترش مرزهای دانش آموزشکاوی زبان فارسی است؛ علاوه بر آن، این کتاب را ‌‌می‌توان مرجعی برای دانشجویان، مدرسان و پژوهشگران حوزه آزفا دانست تا از جدیدترین پژوهش‌های انجام شده در آن زمینه آگاه گردند.

کتاب مسائل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به دانشجویان رشتهٔ آزفا و مدرسان آموزش زبان فارسی به غیر‌فارس‌ زبانان پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب مسائل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی

«نظريه ی فرهنگي -اجتماعي روشهای زيادی را برای رفع مشکلات آموزشي ارائه کرده است. يکي از اين روشها ارزشيابي پويا است که در بسياری از حوزههای آموزشي از جمله آموزش زبان دوم کاربرد دارد. در اين روش، واسطه مندی با فرآيند ارزشيابي ترکيب ميشود تا تفاوتهای بين فردی آشکار شوند. ميزان و نوع واسطه مندی و مداخله گری مورد نياز، براساس واکنش فراگيران به مداخله و ماهيّت و دشواری تکليف تعيين مي‌شود. جدايي ناپذير بودن آموزش و ارزشيابي يکي از اساس ارزشيابي پويا است بنابراين اين دو پيوسته در حال رشد دادن و تقويت يکديگر هستند. به عبارتي ديگر، آموزش و ارزشيابي دو روی يک سکه هستند. و هدف هر دوی آنها رشد و ارتقای سطح توانايي فراگيران است. منطقه‌ی مجاور رشد ويگوتسکی معتقد است که برای پي بردن به تواناييهای افراد بايد به منطقه ی مجاور رشد و منطقه‌ی واقعي رشد آنها توجه کرد. منطقهی واقعي رشد شامل تواناييهايي است که توسعه يافته يا درونيسازی شده اند و در تکاليفي نمود پيدا ميکنند که توسط خود فرد به تنهايي و به طور مستقل انجام ميشوند. منطقهی مجاور رشد اشاره به تواناييهای در حال رشدی دارد که در صورت کمک گرفتن از ديگران قابل انجام هستند. ارزشيابي پويا مجموعهای از روش هايي است که منطقهیمجاور رشد فراگيران را هدف قرار ميدهد. که در ارزشيابي ايستا مورد توجه نيست. يکي از مهمترين خصوصيّات ارزشيابي پويا که آن را از ارزشيابي مناسب سنتي ايستا متمايز ميکند ، فراهم نمودن بازخورد برای فراگيران است. اين بازخورد با استفاده از واسطه مندی در طول دوره‌ی آموزشي فراهم مي‌شود.»

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است