دانلود کتاب‌های محمدرضا سرمدی

محمدرضا سرمدی

فلسفه اخلاق در فناوری اثر عباس محمدی
الکترونیکی 
۹۴,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۹۴,۹۰۰ت
Special English in Curriculum Development 2 اثر مهران فرج‌اللهی
الکترونیکی 
۶۸,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۶۸,۹۰۰ت
مبانی نظری و فلسفی آموزش از دور اثر محمدرضا سرمدی
الکترونیکی 
۶۶,۳۰۰ ت
الکترونیکی
۶۶,۳۰۰ت
واژه‌نامه فلسفه تعلیم و تربیت اثر آزاده زارع
الکترونیکی 
۸۷,۷۵۰ ت
الکترونیکی
۸۷,۷۵۰ت
subscriptionAvailableمترجم اثر آزاده زارع
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
چگونه بالاتر از دیگران پرواز کنید اثر محمدرضا سرمدی
الکترونیکی 
۵۹,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۵۹,۹۰۰ت
صنعت اوقات فراغت و راه‌های غنی‌سازی آن اثر محمدرضا سرمدی
الکترونیکی 
۱۰۵,۳۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۵,۳۰۰ت
مکاتب فلسفی و آرای تربیتی اثر محمدرضا سرمدی
الکترونیکی 
۱۴۸,۲۰۰ ت
الکترونیکی
۱۴۸,۲۰۰ت
مهارت های ارتباطی کلاس اثر نازیلا خطیب زنجانی
الکترونیکی 
۹۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۱,۰۰۰ت
راه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت اثر محمدرضا سرمدی
الکترونیکی 
۱۳۹,۱۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۹,۱۰۰ت
چگونه از خودتان سبقت بگیرید اثر محمدرضا سرمدی
الکترونیکی 
۵۹,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۵۹,۹۰۰ت
چگونه بر امپراتوری خود فرمانروایی کنید اثر محمدرضا سرمدی
الکترونیکی 
۵۹,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۵۹,۹۰۰ت
مدیریت فرایند آموزش اثر محمدحسن  صیف
الکترونیکی 
۱۰۳,۳۵۰ ت
الکترونیکی
۱۰۳,۳۵۰ت
یادگیری از دور در عصر اطلاعات و ارتباطات اثر مهران فرج‌اللهی
الکترونیکی 
۵۷,۸۵۰ ت
الکترونیکی
۵۷,۸۵۰ت
مدیریت کلاس اثر محمدرضا سرمدی
الکترونیکی 
۸۵,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۸۵,۸۰۰ت
مطالعه تطبیقی نظام‌های آموزش از دور اثر مهران فرج‌اللهی
الکترونیکی 
۱۰۹,۲۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۹,۲۰۰ت