دانلود کتاب‌های محمدحسن صیف

محمدحسن صیف

آمار استنباطی پیشرفته (رشته‌ علوم تربیتی) اثر حسین زارع
الکترونیکی 
۷۹,۹۵۰ ت
الکترونیکی
۷۹,۹۵۰ت
مدیریت فرایند آموزش اثر محمدحسن  صیف
الکترونیکی 
۱۰۳,۳۵۰ ت
الکترونیکی
۱۰۳,۳۵۰ت
مدیریت کلاس اثر محمدرضا سرمدی
الکترونیکی 
۸۵,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۸۵,۸۰۰ت
اصول برنامه‌ریزی درسی اثر سعید طالبی
الکترونیکی 
۵۵,۵۷۵ ت
الکترونیکی
۵۵,۵۷۵ت