دانلود کتاب‌های بیتا مشایخی

بیتا مشایخی

اطلاعات سنجی ارزش گذارانه اثر سینزیا داراییو
الکترونیکی 
۲۳۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۳۴,۰۰۰ت
فراتر از (آن سوی) کتاب سنجی اثر بلیز کرونین
الکترونیکی 
۲۴۰,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۴۰,۵۰۰ت
حل المسائل حسابداری برای مدیران اثر پاول ام. کولیر
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
راهبری شرکتی اثر بیتا مشایخی
الکترونیکی 
۱۱۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۸,۰۰۰ت
اطلاعات سنجی؛ کاربردی ارزش گذارانه اثر هنک موئد
الکترونیکی 
۱۷۸,۱۰۰ ت
الکترونیکی
۱۷۸,۱۰۰ت
اطلاعات سنجی؛ نظریه، روش ها و کاربردها اثر جونپینگ چیو
الکترونیکی 
۲۲۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲۱,۰۰۰ت
حسابداری برای مدیران اثر پاول ام. کولیر
الکترونیکی 
۱۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵۰,۰۰۰ت
راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار (جلد اول) اثر ذبیح‌الله رضایی
الکترونیکی 
۱۳۱,۳۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۱,۳۰۰ت