با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب یکپارچگی؛ مسیری به سوی زندگی آرمانی اثر کامدین آرمانی

دانلود و خرید کتاب یکپارچگی؛ مسیری به سوی زندگی آرمانی

۵٫۰ از ۵ نظر
۵٫۰ از ۵ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب یکپارچگی؛ مسیری به سوی زندگی آرمانی  نوشته  کامدین آرمانی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب یکپارچگی؛ مسیری به سوی زندگی آرمانی

کتاب یکپارچگی؛ مسیری به سوی زندگی آرمانی اثر کامدین آرمانی با موضوع روانشناسی و خودیاری و هدف رشد فردی و ارتقاء سلامت نوشته شده است.

درباره کتاب یکپارچگی؛ مسیری به سوی زندگی آرمانی

نیـاز بشـر به پیشـرفت موجب شـده اسـت تـا اغلب انسـان‌ها در جسـتجوی رشـد و پیشـرفت باشـند. به طورکلـی در هـر رویکـرد، آییـن و علمـی تمایل بشـر بـه کامل بودن و شـکوفایی مشـهود است. کتـاب یکپارچگـی بـا توجـه بـه همیـن موضـوع نوشـته شـده اسـت و در جهـت رشـد، بـا رویکـردی مثبت، ایجـاد آگاهی می‌کنـد، در مسـیری مشـخص گام برمـی‌دارد تـا خلـق زندگـی مطلـوب و آرمانـی را بـرای افـراد میسـر کنـد.

یکپارچگـی بـه ابعـاد مختلـف روان در زندگـی می‌پردازد؛ ابعــادی کــه بــه هرکــدام در رویکردهــا و نظریــات مختلــف به طــور جداگانــه توجــه شــده اســت. آرمانی معتقد است کنـار هـم قرارگرفتـن و هماهنگـی آنهـا شـخصیت یکپارچه و رشــد یافته‌ای را بــه ارمغــان مــی آورد. بــرای هماهنگــی ایــن ابعــاد بــه دیــد وســیع تری نیــاز اســت کــه در ایــن کتــاب بــه آن پرداخته شده است.

 خواندن کتاب یکپارچگی؛ مسیری به سوی زندگی آرمانی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

علاقه‌مندان به مباحث موفقیت و خودیاری مخاطبان این کتاب‌اند.

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۳)
زهرا
۱۳۹۹/۰۹/۱۳

عالیه خوندنش به همه توصیه میشه

Books lover
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

خواندن این کتاب رو به همه پیشنهاد می‌کنم. سالخورده و جوان و نوجوان... شاید یه جورایی بشه گفت هر چی که انسان برای رشد بهش احتیاج داره تو این کتاب هست.

کاربر ۲۲۹۰۷۸۳
۱۴۰۰/۱۱/۰۵

کتاب عالی از یک روان‌شناس عالی👌🏼

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۰۶ صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۹/۱۱
شابک۹۷۸-۶۰۰-۴۴۸۸۶۷-۹
تعداد صفحات۱۰۶صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۹/۱۱
شابک۹۷۸-۶۰۰-۴۴۸۸۶۷-۹