با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب روزنامه‌نگاری اینترنتی در ایران اثر داود آقارفیعی

دانلود و خرید کتاب روزنامه‌نگاری اینترنتی در ایران

طرح یک آسیب برای وب‌سایت‌های خبری - تحلیلی ایران

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب روزنامه‌نگاری اینترنتی در ایران  نوشته  داود آقارفیعی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب روزنامه‌نگاری اینترنتی در ایران

کتاب روزنامه‌نگاری اینترنتی در ایران، نوشته داود آقارفیعی است. این کتاب به طرح یک آسیب برای وب‌سایت‌های خبری - تحلیلی ایران می‌پردازد.

درباره کتاب روزنامه‌نگاری اینترنتی در ایران

 روزنامه نـگاری ایـران در قامـت علـم و در قیـاس بـا بسـیاری از علـوم، ماننـد پزشـکی، فلسـفه، تـازه و ریاضیـات و نظایـر آن نوظهـور تلقـی می‌شـود و البتـه ایـن پدیده نسـبتا نوظهـور، فـراز و نشـیب و پیچیدگی‌هـای بسـیاری را تاکنـون در این سـرزمین از سـر گذرانده اسـت. در ایـن میـان، ورود مفاهیـم و زمینه‌هـای تـازه ایـن شـاخه از علـم ارتباطات بـه ایران نظیـر روزنامه‌نـگاری اینترنتی و زیرمجموعه‌هـای آن، همچون وبلاگ‌نویسـی، روزنامه نگاری آنلایـن، روزنامه نـگاری دیجیتـال، روزنامه نـگاری سـایبر، وب سـایت های خبـری- تحلیلـی و در نهایـت، اضافـه شـدن برخـی جنبه‌هـای حرفـه‌ای تـازه نظیـر روزنامه نـگاری شـهروندی، بـر ایـن پیچیدگـی افـزوده اسـت. کتاب ریاضیـات و نظایـر آن سعی دارد این روند را در ایران با نگاهی جامع برررسی کند. 

خواندن کتاب ریاضیـات و نظایـر آن را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان به روزنامه‌نگاری پیشنهاد می‌کنیم 

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۸۹ صفحه
قیمت نسخه چاپی۴۰,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۰۷/۰۱
شابک۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۸-۵۲-۳
تعداد صفحات۱۸۹صفحه
قیمت نسخه چاپی۴۰,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۰۷/۰۱
شابک۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۸-۵۲-۳