با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
توسعه‌ی صادرات کالاهای با فناوری بالا

دانلود و خرید کتاب توسعه‌ی صادرات کالاهای با فناوری بالا

سیاست‌ها و اقدامات

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب توسعه‌ی صادرات کالاهای با فناوری بالا  نوشته  یوسف حسن‌پور کارسالاری  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب توسعه‌ی صادرات کالاهای با فناوری بالا

توسعه‌ی صادرات کالاهای با فناوری بالا اثر یوسف حسن‌پور کارسالاری به سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها درخصوص صادرات ابداعات جدید می‌پردازد.


درباره کتاب توسعه‌ی صادرات کالاهای با فناوری بالا

درخصوص صادرات کالاها با فناوری بالا نظریه‌های مختلفی ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است. به‌طور مثال یکی از این نظریات اعتقاد دارد: جریان ابداعات یا تعداد کالاهای جدیدی که یک کشور در هر واحد زمان به بازار جهانی معرفی می‌کند و سرعتی که با آن از ابداعات خارجی تقلید می‌کند، از اهمیت برخوردار است؛ چراکه این ابداعات تا زمانی که در انحصار یک کشور هستند، به منزله مزیت رقابتی شناخته می‌شوند. یوسف حسن‌پور کارسالاری موضوع یاد شده را از زوایای مختلفی مورد پژوهش و مطالعه قرار داده، از زاویه دید نظریات مختلف به آن نگریسته و نتیجه نهایی را در کتابی با عنوان توسعه‌ی صادرات کالاهای با فناوری بالا، تالیف کرد است.

جملاتی از کتاب توسعه‌ی صادرات کالاهای با فناوری بالا

در ﻣﺘﻮن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد رقابت‌مندی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه است. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ این اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن اﻗﺘﺼﺎدی اوﻟﯿﻪ، ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ، ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ و ﻇﺮﯾﻒ از رقابت‌مندی اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه است. ﻟﺬا در ﮔﺬر زﻣﺎن و ﭘﺲ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺮای ﺗﻌﺮﯾـﻒ آن، رقابت‌مندی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﺮوری ﻣﺒﻬﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه است. ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان از اﯾـﻦ اﺻﻄﻼح، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮادﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺖ نسبی اﺳﺘﻔﺎده میﮐﻨﻨﺪ و اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﯾﮕﺮان، آن را یک ویژگی در گستره کل اقتصاد می‌دانند.

برای مطالعه‌ی جمله‌های بیشتری از کتاب توسعه‌ی صادرات کالاهای با فناوری بالا، بخش نمونه کتاب را رایگان دانلود کنید.

فهرست کتاب توسعه‌ی صادرات کالاهای با فناوری بالا

• فصل اول: تبیین چارچوب نظری عوامل و شرایط تعیین کننده در ارتقا رقابت‌مندی صادرات کالا با فناوری بالا

• فصل دوم: ارزیابی وضع موجود عملکرد رقابت‌مندی صنایع با فناوری بالا

• فصل سوم: بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی کشورهای منتخب

• فصل چهارم: تعیین چشم‌انداز و اهداف کمی ارتقا رقابت‌مندی صادرات کالا با فناوری بالا

• فصل پنجم: تحلیل SWOT و تحلیل شکاف ارتقا رقابت‌مندی صادرات کالا با فناوری بالا

• فصل ششم: تدوین بسته سیاست‌های حمایتی برای ارتقا رقابت‌مندی صنایع با فناوری بالا

• فصل هفتم: خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۲۶۳ صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۲/۰۸/۰۵
دسته بندی
تعداد صفحات۲۶۳صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۲/۰۸/۰۵