با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
۱۰۱ تکنیک توجه‌آگاهی برای کار با کودکان و نوجوانان به‌شدت آسیب‌دیده

دانلود و خرید کتاب ۱۰۱ تکنیک توجه‌آگاهی برای کار با کودکان و نوجوانان به‌شدت آسیب‌دیده

۱٫۵ از ۲ نظر
۱٫۵ از ۲ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب ۱۰۱ تکنیک توجه‌آگاهی برای کار با کودکان و نوجوانان به‌شدت آسیب‌دیده  نوشته  دی آمیکو  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب ۱۰۱ تکنیک توجه‌آگاهی برای کار با کودکان و نوجوانان به‌شدت آسیب‌دیده

کتاب ۱۰۱ تکنیک توجه آگاهی برای کار با کودکان و نوجوانان به شدت آسیب دیده نوشته دی‌آمیکو با ترجمه حبیب امانی و غلامرضا خادمی منتشر شده است. این کتاب به آسیب‌های اساسی افراد در دوران کودکی می‌پردازد.

درباره کتاب ۱۰۱ تکنیک توجه آگاهی برای کار با کودکان و نوجوانان به شدت آسیب دیده

کـودکان و نوجوانـان آسـیب دیده‌ی شـدید، در بیـان احساسـات خـود مشـکلاتی دارنـد و هـدف روانشناسان ایجـاد احسـاس امنیـت و صحبـت کـردن در مـورد ضربـه روانــی یا ترومــا اســت. بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، بایــد بــا برقــراری ارتبــاط بــا ایــن کـودکان و نوجوانـان و ایجـاد امنیـت بـرای آن‌هـا مـورد حمایتشـان قـرار دهیـم تـا بتواننـد دربـارهی خودشـان حـرف بزننـد. اگـر آنهـا حـرف نزننـد، مـا نمیتوانیـم بـه آنهـا کمـک کنیــم؛ بنابرایــن، بیــان احساســات و اطالعــات جمع‌آوری‌شــده‌ی بعــدی، ضــروری اســت. ایــن اولیــن گام در رابطــه‌ی درمانــی اســت کــه دشــوارترین گام به‌ویــژه بــا ایــن گــروه از

افـراد اسـت.

خواندن کتاب درباره کتاب ۱۰۱ تکنیک توجه آگاهی برای کار با کودکان و نوجوانان به شدت آسیب دیده را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام والدین و معلمانی که با کودکان در ارتباط هستند پیشنهاد می‌کنیم

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۲)
ف.محمدی
۱۳۹۹/۰۲/۰۴

کاربردی و مفید

نیلو
۱۴۰۰/۰۱/۰۳

لطفا این کتاب رو در بی نهایت بذارید

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۲۷۴ صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۷,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۸/۲۲
شابکundefined
تعداد صفحات۲۷۴صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۷,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۸/۲۲