با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (برای خانواده‌ها) اثر سید رامین رادفر

دانلود و خرید کتاب راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (برای خانواده‌ها)

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (برای خانواده‌ها)  نوشته  سید رامین رادفر  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه
در حال حاضر این کتاب از طاقچه قابل دریافت نیست

معرفی کتاب راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (برای خانواده‌ها)

رامین رادفر، حامد اختیاری، آذرخش مکری و علی فرهودیان، حداقل اطلاعاتی را که لازم است خانواده‌ها درباره نگهدارنده‌ها (متادون و ...) بدانند را در کتابی با عنوان راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (برای خانواده‌ها)، منتشر کرده‌اند.


درباره کتاب راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (برای خانواده‌ها)

اعتیاد بیماری است که بسیاری از افراد جامعه ما را درگیر خود کرده و درمان بسیار دشواری دارد. با این وجود اغلب افرادی که از این مشکل رنج می‌برند از خانواده یا اطرافیان خود می‌شنوند: فقط باید اراده کنی تا بتونی ترک کنی، یا اگه یه جو غیرت داشته باشی، می تونی ترک کنی!

بدون شک چنین جملاتی نه‌تنها کمکی به فرد معتاد نمی‌کند بلکه مسیر ترک را برای او سخت‌تر هم می‌سازد. رامین رادفر، حامد اختیاری، آذرخش مکری و علی فرهودیان، در کتاب راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (برای خانواده‌ها)، تلاش کرده‌اند تا با زبانی ساده و قابل درک به کمک خانواده‌های این بیماران بیایند. درواقع در کتاب پیش‌رو راهکارهایی به خانواده افراد درگیر با مواد افیونی داده شده، تا مسیر ترک را برای آن‌ها ساده کنند.

خواندن کتاب راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (برای خانواده‌ها)، را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه کتاب راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین را به خانواده‌هایی که یکی از اعضای آن‌ها با بیماری اعتیاد درگیر هستند، پیشنهاد می‌کنیم.

جملاتی از کتاب راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (برای خانواده‌ها)

ﺑــﻪ‌ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﭘﺪﺭ، ﻣــﺎﺩﺭ، ﻭ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﻣﺼــﺮﻑ‌ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﺎ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ‌ﺷــﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷــﻴﺪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ! ﻣﻲ‌ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸــﺎﻥ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ.

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ‌ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻲ‌ﺁﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ‌ﺁﻳﺪ.

ﺷــﻤﺎ ﺑــﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺼــﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﺮﻑ‌ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﻃــﺮﻕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ، ﺷــﺒﻜﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ‌ﺍﻱ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﻣﺼﺮﻑ‌ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻫﺴــﺘﻴﺪﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ‌ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺵ‌ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﭼﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ ﻧﻴﺴﺖ!

برای مطالعه‌ی جمله‌های بیشتری از کتاب راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (برای خانواده‌ها)، بخش نمونه کتاب را رایگان دانلود کنید.

فهرست کتاب راهنمای درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (برای خانواده‌ها)

• اعتیاد چیست

• مواد مخدر و عوارض جانبی آن را بشناسید

• معتاد به مواد مخدر کیست

• متادون چیست

• بوپرنورفین چیست

• طوا مدت درمان نگهدارنده چقدر است

• دوز منزل چه زمانی به بیمار داده می‌شود

• تست از بیمار شما کی گرفته می‌شود؟

• موارد اورژانسی که باید بدانید

• اگر بیمار شما لغزش کرد چه باید بکنید

• رازدای مرکز در قبال خانواده بیمار و دیگران

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۶۴ صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۰,۰۰۰ تومان
نوع فایل
تاریخ انتشار۱۳۹۱/۰۸/۱۴
شابکundefined
تعداد صفحات۶۴صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۰,۰۰۰تومان
نوع فایل
تاریخ انتشار۱۳۹۱/۰۸/۱۴