با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشک اثر علیرضا مرآتی

کتاب بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشک

نویسنده:علیرضا مرآتیانتشارات:انتشارات پشتیبانسال انتشار:۱۳۹۶تعداد صفحه‌ها:۴۳ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:بدون نظر

سال انتشار۱۳۹۶

تعداد صفحه‌ها۴۳ صفحه

دسته‌بندی

معرفی کتاب بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشک

«بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی» نوشته علیرضا مرآتی ، از مقالات همایش ملی سواد رسانه‌ای شهریور ۱۳۹۴ بوده‌است. یادگیری و شیوه‌های منتسب به آن همواره مورد اقبال صاحب‌نظران و دانشمندان حیطه آموزش بوده و هست، در این میان شیوه‌ها و ابزارهای نوین یاد دهی و یادگیری به عنوان ابزارهای چند رسانه‌ای ابعاد مختلفی از شخصیت را، تحت تأثیر خود دارند. بر همین مبنا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روان‌‌شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ با جامعه ای ۱۳۵۰ نفری به اجرا درآمد. تعداد ۳۰ نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل با طرح پیش آزمون، پس آزمون مورد آزمون قرار گرفتند. ابتدا آزمون سرسختی روان‌شناختی با استفاده از پرسش‌نامه پولتی و همکاران در هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل قرار گرفت و مجدداً هر دو گروه مورد آزمون قرارگرفتند، نمرات حاصل از آزمون با روش آماری t مستقل، مورد تحلیل قرار گرفت و...
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است