با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب قانون نامه شهرسازی اثر مسعود نریمانی

کتاب قانون نامه شهرسازی

نویسنده:مسعود نریمانیانتشارات:انتشارات آثار فکرسال انتشار:۱۳۹۹تعداد صفحه‌ها:۴۸۰ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:بدون نظر

سال انتشار۱۳۹۹

تعداد صفحه‌ها۴۸۰ صفحه

دسته‌بندی

معرفی کتاب قانون نامه شهرسازی

کتاب قانون نامه شهرسازی اثری از مسعود نریمانی است که در انتشارات آثار فکر به چاپ رسیده است.

 درباره کتاب قانون نامه شهرسازی 

پایه و اساس توسعه و پیشرفت جامعه، قانون و نظام حقوقی کار آمد است . منظور از قانون‌نامه شهرسازی  نیز ، شهرسازی از منظر و بر پایه قوانین و مقررات با رویکرد حاکمیت قانون است.

 قانون، منبع و مستند اصلی و مهم این کتاب است. توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفی محیط و زندگی شهری مستلزم حاکمیت قانون به عنوان اصل و قاعده پایه است که بر مبنای آن، نظام شهرسازی و برنامه‌ریزی و مدیریت شهری ارتقای کیفی یافته و به پایداری و تکامل می‌رسد. در این چارچوب قانون نامه شهرسازی معنا می‌یابد و مولفه‌های شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری، توسعه و مدیریت شهری از منظر قانون پردازش و تبیین می‌شوند.

 با این رویکرد، این کتاب در ۹ فصل مبانی و مفاهیم پایه، قوانین و مقررات شهری و شهر سازی در ایران، تقسیمات کشوری _ محدوده‌های شهری، اراضی شهری _ تفکیک و افراز، طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای و ملی، مدیریت شهری _ شهرداری، مجوزات و تخلفات ساختمانی _ کاربری و تراکم، کمیسیون‌ها و مراجع اختصاصی شهرداری، شهروند و حقوق شهروندی با استناد به قوانین و مقررات معتبر و استفاده از منابع علمی و تخصصی، نگارش و تالیف شده است. قوانین و مقررات شهری و شهرسازی از مستندات اصلی این کتاب و مستخرج از مراجع رسمی و حاصل بیش از دو سال تحقیق و پژوهش مستمر و جستجو در صدها قانون و مقرره و برگرفته از آنهاست. 

 خواندن کتاب قانون نامه شهرسازی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای کارشناسان و مدیران در وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی، استانداری‌ها ، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، اعضای شوراهای شهر، مهندسان مشاور شهرساز، سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارشناسان رسمی دادگستری و نیز، برای متخصصین و دانشجویان رشته‌های شهرسازی، معماری، برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مدیریت شهری، عمران و . . . مناسب و آموزنده و کاربردی است.

 بخشی از کتاب قانون نامه شهرسازی

شهرها ، کانون تمدن و مدنیت و مراکز عمده و ثقل سکونت و فعالیت انسانها و خاستگاه اصلی تحولات اقتصاد ، اجتماعی ، فرهنگی ، علمی و فن آور ، میباشند . شهرها و به ویژه شهرها،بزرگ و کلانشهرها، نقش و تأثیر مهم و تعیین کنندها، در توسعه و پیشرفت کشور دارند.بنابراین، کلید واژه ها، شهر، شهرساز، توسعه شهر، برنامه ریز، شهر، مدیریت شهر،

و قوانین و مقررات شهر، و شهرساز، معنا، خاص می یابند. در عصر شهرنشین فعلی، این مؤلفه ها و ارکان دیگر موضوعات نظر، و تخصصی صِرف محسوب نمیشود بلکه، واقعیتها

و ضرورت هایی اجتناب ناپذیر میباشند که به ساختار اقتصاد، و اجتماعی کلان کشور پیوندخورده اند. مدیریت و اداره بهینه شهر، هدایت نظام مند و برنامه محور رشد و توسعه شهر،

هماهنگ با ظرفیتها، زیست پذیر،، ارتقاء کیفی محیط و فضاها، شهر، برقرار، عدالت اجتماعی و تأمین زیرساخت ها و نیازمندها، عمومی و خدماتی، کنترل ساخت و سازها و تراکم و حفظ نظم و امنیت شهر و شهروندان با هدف توسعه پایدار شهر، و ارتقا، کیفیت زندگی و تأمین رفاه و آسایش شهروندان، ضمن نیاز به برنامه ها و طرح ها، توسعه شهر،جامع نگر و آینده اندیش، مدیریت شهر، یکپارچه و کارآمد، منابع زیستی و درآمد، پایدار،مشارکت شهروندان و سازماندهی ساختارها، تصمیم ساز و تصمیم گیر شهر، و شهرساز،مستلزم نظام حقوقی و قانونی کارآمد و منسجم به عنوان پایه و تکیه گاه اصلی و مهم است.در این چارچوب، هم پیوند، نظام حقوقی و قانونی با نظام شهرساز، و مدیریت شهر، درپایدار، و ارتقا، کیفی شهرها معنا می یابد.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است