مجموعه کتاب های فیزیولوژی پزشکی گایتون

بهترین نسخه کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال کدام است؟

کتاب فیزیولوژی گایتون و هال ترجمه کتاب Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology است. فیزیولوژی پزشکی محل تلاقی علوم پایه و بالینی است. برای همین است که دانستن نکات این کتاب برای دانشجویان پزشکی ضروری است و این کتاب تبدیل به یکی از منابع اصلی برای دانشجویان شده است. مهم‌ترین سرفصل‌های این کتاب عبارتند از: سلول و فیزیولوژی عمومی، فیزیولوژی غشا عصب و عضله، قلب، گردش خون، مایعات بدن و کلیه‌ها، سلول‌های خونی، ایمنی و انعقاد خون، دستگاه تنفس، فیزیولوژی هوانوردی، فضانوردی و غواصی در اعماق دریا، سیستم عصبی، فیزیولوژی دستگاه گوارش، متابولیسم و تنظیم درجه حرارت بدن، هورمون شناسی و فیزیولوژی ورزش. 

این کتاب در نسخه اصلی در دوجلد و با ترجمه های متفاوت ارائه شده است. اما به منظور رفاه حال دانشجویان نسخه‌ی خلاصه و چکیده هم از مطالب این کتاب تهیه شده است. در این صفحه می‌توانید هم نسخه‌های اصلی و هم نسخه‌های چکیده و خلاصه را پیدا کنید. 


down