دانلود و خرید کتاب‌های <!-- -->تازه‌های کتاب در نمایشگاه کتاب ۱۴۰۳<!-- --> | طاقچه

تازه‌های کتاب در نمایشگاه کتاب ۱۴۰۳

من آدم کشته ام اثر گروه نویسندگان
الکترونیکی 
۱۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۵,۰۰۰ت
جریان های پنهان خانوادگی اثر افسانه نجم آبادی
الکترونیکی 
۱۰۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۷,۰۰۰ت
نیک سرشت اثر بکی کندی
الکترونیکی 
۶۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۵,۰۰۰ت
بازی اثر دومنیکو استارنونه
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
امپراتوری عثمانی اثر مهرداد کیا
الکترونیکی 
۸۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۳,۰۰۰ت
چمدان اثر سرگئی دولاتوف
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
روایت غنایی حسن و سمیه اثر جرجی زیدان
الکترونیکی 
۱۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۵,۰۰۰ت
غلامرضا غلامرضا را کشت اثر مهدی میرمحمدی
الکترونیکی 
۱۵۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵۶,۰۰۰ت
کتاب پسر اثر آندری نیکولایدس
الکترونیکی 
۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت
بدن فراموش نمی کند اثر بسل ون درکولک
الکترونیکی 
۹۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۵,۰۰۰ت
کارآگاه استرایک (جلد پنجم، قسمت اول؛ خون خراب) اثر جی. کی. رولینگ
الکترونیکی 
۱۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۵,۰۰۰ت
مزاح بی پایان اثر دیوید فاستر والاس
الکترونیکی 
۴۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۴۵,۰۰۰ت
از نابهنگامی حیات تا سترون سازی خیال اثر محمدحسین دلال رحمانی
الکترونیکی 
۱۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵۰,۰۰۰ت
استالین مخوف اثر مارتین ایمیس
الکترونیکی 
۱۰۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۳,۰۰۰ت
کارآگاه استرایک (جلد پنجم، قسمت دوم؛ خون خراب) اثر جی. کی. رولینگ
الکترونیکی 
۱۲۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۷,۰۰۰ت
کارآگاه استرایک (جلد چهارم؛ سفیدی مرگبار) اثر جی. کی. رولینگ
الکترونیکی 
۴۱۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۱۳,۰۰۰ت