با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
بانوی کشتی

دانلود و خرید کتاب بانوی کشتی

مجموعه داستان‌های کوتاه

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب بانوی کشتی  نوشته  ویلیام ویمارک جیکوبز  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب بانوی کشتی

کتاب بانوی کشتی نوشته ویلیام ویمارک جیکوبز است که با ترجمه الهام قادریان منتشر شده است. این نویسنده مشهور انگلیسی در جهان با داستان «پنجه‌ میمون» شناخته می‌شود، این داستان برداشتی از فرهنگ هندی و شرقی است.

درباره کتاب بانوی کشتی

مجموعــه داســتان‌های کتــاب بانوی کشتی در ســال ۱۹۰۲ میلادی منتشــر شــده و داســتان‌هایش بارهـا مــورد اقتبـاس قـرار گرفتـه و بـر اسـاس آنها چندیـن نمایـش بـه اجـرا درآمده اسـت. داسـتان «پنچـه میمـون» برگرفتـه از تأثیراتـی اسـت کــه جیکوبـز از شــنیده‌هایش درباره‌ هنــد و کشــورهای شــرقی دریافـت کرده بــود کــه یکی از معروف‌ترین داسـتان‌های جهان به‌شمار می‌رود. در این کتاب داستان‌های چاه، بانوی کشتی، پنجه میمون، تعقیب پول توسط بیل، عشق غرض‌آلود و در کتابخانه گردآوری شده است.

خواندن کتاب بانوی کشتی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان به ادبیات داستانی جهان پیشنهاد می‌کنیم.

درباره ویلیام ویمارک جیکوبز

ویلیــام ‌ویمــارک ‌جیکوبــز ‌در ۸ ســپتامبر‌۱۸۶۳ ‌در‌ وپینــگ ‌لنــدن‌ متولد ‌شـد. ‌پـدر ‌او ‌مدیـر ‌اسـکله‌ای ‌در ‌دفـون‌ جنوبـی‌ در‌ اسـلت‌ فیلـد بـود. ‌او ‌در ‌یـک‌ مدرسـه‌ ‌خصوصی‌ در ‌لنـدن ‌و ‌بعداً‌ در ‌کالـج‌ بیرکبک تحصیــل‌ کــرد.‌ کـه‌ در ‌آن‌ زمــان‌ موسســه‌ ‌ادبــی ‌و ‌علمــی‌ بیرکبــک‌ نامیـده ‌مـی‌شـد،‌ کـه ‌اکنـون‌ بخشـی‌ از ‌دانشـگاه ‌لنـدن ‌اسـت.  جیکوبــز ‌در‌ ســال‌ ۱۸۷۹ ‌بــه ‌عنــوان ‌منشــی ‌در‌ خدمــات ‌ملکــی ‌و‌ در ‌بانـک ‌اداره‌ ‌پسـت ‌شـروع ‌بـه ‌کار‌ کـرد ‌و سـال ‌۱۸۸۵ ‌اولیـن داسـتان ‌کوتـاه‌ خـود ‌را ‌منتشـر ‌کـرد. ‌راه‌ موفقیـت ‌او ‌نسـبتا‌ کنـد‌ بـود.‌ بالاخره جیکوبـز‌ از‌ نظـر‌ اقتصـادی‌ بـه ‌انـدازه‌ ‌کافـی ‌امـن ‌بـود ‌تـا‌ بتوانـد‌ در‌سـال ‌۱۸۹۹ پست را ترک کند.

او  در سال ۱۹۰۰ در وستهم، اسکس با اگنس النور ویلیامز ازدواج کرد. بعداً اگنس به عنوان یک فعال حقوق زنان برای حق رای مشهور شد. جیکوبز در ۱ سپتامبر ۱۹۴۳ در لندن ، در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۳۰ صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۸,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۱۰/۲۸
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۲۸۴-۱۷-۲
تعداد صفحات۱۳۰صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۸,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۱۰/۲۸
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۲۸۴-۱۷-۲