با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
غارهای استورک فونتین

دانلود و خرید کتاب غارهای استورک فونتین

۵٫۰ از ۳ نظر
۵٫۰ از ۳ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب غارهای استورک فونتین  نوشته  علیرضا محولاتی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب غارهای استورک فونتین

کتاب غارهای استورک فونتین، مجموعه داستان‌های کوتاه زیبا و خواندنی نوشته علیرضا محولاتی است. 

درباره‌ی کتاب غارهای استورک فونتین

کتاب غارهای استورک فونتین مجموعه‌ی هفت داستان کوتاه از علیرضا محولاتی است. در کتاب غارهای استورک فونتین داستان‌هایی را می‌خوانیم که به خوبی با بیان جزئیات، خواننده را به دل داستان می‌برند و تا انتها همراه خود می‌کشانند. علیرضا محولاتی در کتاب غارهای استورک فونتین داستان‌هایی را نوشته است که لحظه‌های معمولی زندگی روزمره انسان‌ها را نشان می‌داد. اما با روایت قدرتمندانه‌ای که دارد توانسته است کاری کند که این لحظات روزمره، به اتفاق‌هایی خارق‌العاده بدل شوند، طوری که نتوانید کتاب را برای لحظه‌ای زمین بگذارید. 

کتاب غارهای استورک فونتین را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

اگر دوست دارید داستان‌های کوتاه از نویسندگان ایرانی بخوانید، کتاب غارهای استورک فونتین گزینه‌ای عالی برای شما است.

بخشی از کتاب غارهای استورک فونتین

تلفـن زنـگ زد ،خـواب و بیـدار بـه طرفـش رفـتم و نگاهـم را بـه و یـزورش پرتـاب کـردم؛ آشـنا نبـود. بـرنداشـم آنقـدر کـه قطـع شـد. اگـر کـسی بـا من کار داشـت بـا موبایلم تمـاس می‌گرفـت. ولـو شـدم روی کاناپـه‌ی وسـط سـالن . سـرم هنـوز درد می‌کرد. دوبـاره بلنـد شـدم و بـه طـرف آشـپزخانه رفـتم، بـاز هـم بی‌اشـهایی، فقـط می‌خواستـم یـک لیـوان چـای بخـورم تـا بتـوانم سـیگاری روشـن کنم. سمـاور سـرد سـرد بـود. روشـنش کـردم و تـا خواسـم از آشـپزخانه خـارج شـوم از روی میـز اپـن چشـمم بـه طرف گیتـاری حرکت کـرد کـه در گوشـه‌ی سـالن بیـرون از کیفـش بـه حـال خـود رهـا شـده بـود. سـر دلم یـکهـو سـوخت و احسـاس کـردم می‌خواهـم بـالا بیـاورم .

«نه به هیچ قیمتی ... حاضر نیستم...»

بلنــد بلنــد بــا خــودم حــرف مــی‌زدم و ســعی می‌کــردم بــه درد معــده فائــق شــوم. تــا چــای حاضــر می‌شــد بایــد در یــک ژســت شــاعرانه، بــه قــول بچــه‌هــا، ســیگاری می‌گیرانـدم. زمزمـه‌ی صداهـای شـب قبـل هنـوز در ذهـم بـود. احسـاس کـردم اتفـاقی بایــد می‌افتــاده و نیفتاده. تــازه داشــت یــادم می‌آمــد. ســریع بــه طــرف تلفــن رفــتم و شمـاره را گرفـم، نمـی‌دانم چـه شـد ولی یکدفعـه احسـاس کـردم کـه بایـد صحبـت کـنم. 

فهرست 

  • مرثیه‌ی کلاغ‌های زخمی 
  • آمادئوس 
  • موریاتو
  • سمپوزیوم 
  • سیاه و سفید 
  • غارهای استورک فونتین 
  • پل رومی


نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۱)
yasi
۱۳۹۹/۱۱/۲۷

وجود نویسنده هایی مثل شما باعث افتخاره!

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۷۸ صفحه
قیمت نسخه چاپی۹,۵۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۲/۱۶
شابک۹۷۸-۶۰۰-۸۳۹۲-۶۰-۶
تعداد صفحات۷۸صفحه
قیمت نسخه چاپی۹,۵۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۲/۱۶
شابک۹۷۸-۶۰۰-۸۳۹۲-۶۰-۶