با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب مقالات منتخب همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی (جلد دوم) اثر سیدمرتضی موسویان

مقالات منتخب همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی (جلد دوم)

نویسنده:سیدمرتضی موسویانمحمدصادق افراسیابیانتشارات:انتشارات پشتیبانسال انتشار:۱۳۹۶تعداد صفحه‌ها:۴۵۷ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:بدون نظر

سال انتشار۱۳۹۶

تعداد صفحه‌ها۴۵۷ صفحه

دسته‌بندی

معرفی کتاب مقالات منتخب همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی (جلد دوم)

«مقالات منتخب همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی؛ جلد دوم» به اهتمام سیدمرتضی موسویان و محمد صادق افراسیابی حاوی مقالات منتخب همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی است. در این مجموعه، دستاوردهای پژوهشی استادان و دانشجویان سراسر کشور در زمینه‌ی چیستی سواد رسانه‌ای، مطالعات تطبیقی وضعیت سواد رسانه‌ای در ایران و سایر کشورهای جهان، نقش سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی در توسعه‌ی پایدار، الگوهای یادگیری و الزامات آموزشی سواد رسانه‌ای، جایگاه سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی در تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتی، نقد و ارزیابی سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های گسترش سواد رسانه‌ای، الگوها و بایسته‌های سیاستی و کاربردهای در ترویج سواد رسانه‌ای، آینده‌پژوهی سواد رسانه‌ای، مسئولیت اجتماعی در ایران، ترسیم شده است.

دیگران دریافت کرده‌اند

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است