دانلود و خرید کتاب‌های کریس اندرسون (الکترونیکی و صوتی)

کریس اندرسون

کتاب‌ها

مشاهده همه
اصول سخنرانی به روش تد اثر کریس اندرسون
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
سخنرانی به روش تد اثر کریس اندرسون
الکترونیکی
۱۸,۰۰۰ت
سخنرانی های تد اثر کریس اندرسون
الکترونیکی
۶۹,۹۰۰ت
تحول در سخنرانی به روش تد اثر کریس اندرسون
الکترونیکی
۱۱۰,۰۰۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه