دانلود و خرید کتاب‌های والتر آیزاکسون | طاقچه

والتر آیزاکسون

ایلان ماسک اثر والتر آیزاکسون
الکترونیکی 
۱۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۰,۰۰۰ت
انیشتین (خلاصه کتاب) اثر والتر آیزاکسون
الکترونیکی 
۱۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲,۰۰۰ت
استیو جابز (خلاصه کتاب) اثر والتر آیزاکسون
الکترونیکی 
۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
کدشکن اثر والتر آیزاکسون
الکترونیکی 
۱۱۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۸,۰۰۰ت