دانلود و خرید کتاب‌های سهیل حاتمی | طاقچه

سهیل حاتمی

مراحل و عوامل موثر در تصمیم گیری در مدیریت اثر سهیل حاتمی
الکترونیکی 
۲۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷,۰۰۰ت
مدیریت دانش در سازمان ها اثر سهیل حاتمی
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
مبانی و اصول پمپ ها اثر سهیل حاتمی
الکترونیکی 
۲۸,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۵۰۰ت
بررسی اصول چرخ دنده ها اثر سهیل حاتمی
الکترونیکی 
۳۶,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۳۶,۵۰۰ت
تراشکاری اثر سهیل حاتمی
الکترونیکی 
۳۱,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۳۱,۵۰۰ت
شناخت، خواص و کاربرد مواد در صنعت اثر سهیل حاتمی
الکترونیکی 
۲۸,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۵۰۰ت
مدیریت عملکرد و تعالی سازمان های پروژه محور اثر سهیل حاتمی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت