بهترین ترجمه بادبادک باز

بهترین ترجمه کتاب بادبادک باز

بادبادک باز روایت یک دوستی است در دل سال‌های سخت و غمگین سقوط افغانستان. خالد حسینی با این اثر توانسته درد و رنج مردم افغانستان را به گوش جهانیان برساند. این کتاب به زبان انگلیسی برای اولین بار منتشر شده و مترجم‌های بسیاری در ایران به خاطر توفیق این کتاب در جهان، آن را ترجمه کرده‌اند. در این صفحه دو تا زا بهترین ترجمه‌های این کتاب را می‌توانید مشاهده کنید. 

down