کتاب حل‌المسائل؛ روش‌های آماری و شاخص‌های بهداشتی (مرجع واحد آمار دانشجویان علوم پزشکی) اثر حمید زعیم‌کهن

کتاب حل‌المسائل؛ روش‌های آماری و شاخص‌های بهداشتی (مرجع واحد آمار دانشجویان علوم پزشکی)

انتشاراتتیمورزاده


0
دسته‌بندی

معرفی کتاب حل‌المسائل؛ روش‌های آماری و شاخص‌های بهداشتی (مرجع واحد آمار دانشجویان علوم پزشکی)

کتاب حاضر حل‌المسائل؛ روش‌های آماری و شاخص‌های بهداشتی برای دانشجویان علوم پزشکی است که حمید زعیم کهن، فاطمه نادری مقدم و هومن بخشنده آبکنار آن را تهیه و تدوین کرده‌اند.
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است