با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب کارآفرینی زنان اثر سیدمهرداد سیادت نسب

کتاب کارآفرینی زنان

نویسنده:سیدمهرداد سیادت نسبانتشارات:انتشارات چاپ و نشر بازرگانیسال انتشار:۱۴۰۰تعداد صفحه‌ها:۱۰۹ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:بدون نظر

سال انتشار۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها۱۰۹ صفحه

دسته‌بندی

معرفی کتاب کارآفرینی زنان

کتاب کارآفرینی زنان نوشته سید مهرداد سیادت نسب است. کتاب کارآفرینی زنان به حوزه کسب و کار زنان در طول تاریخ می‌پردازد.

درباره کتاب کارآفرینی زنان

کو ید ۱۹ در حال تغییر شکل چشم‌اندازهای سیاستی و زنجیره‌های ارزش جهانی است. در این کتاب، رهبران دولتی، کسب و کارها و شبکه‌های توانمندسازی اقتصادی زنان روندهای اصلی و سنار یوهای بالقوه وضعیت زنان در تجارت را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این کتاب به‌طور خلاصه ۹ اقدام که دولت‌ها، شرکت‌ها و جامعه جهانی می‌توانند برای اطمینان از جبران بهتر گذشته انجام دهند و منجر به باز شدن مسیر کارآفر ینی زنان و جوامع برابرتر و پایدارتر می‌گردد ارائه می‌شود. این اقدامات شامل استراتژی‌هایی برای تقو یت مشارکت زنان در بازارهای تدارکات شرکتی و دولتی، گز ینه‌های مالی و پشتیبانی تجاری که با نیازهای شرکت‌های کوچک تحت هدایت زنان مطابقت دارد و آموزش‌های هدفمندی برای مقاوم‌سازی و رقابت پذیری آنها را ارائه می‌دهد. 

خواندن کتاب کارآفرینی زنان را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام فعالان و پژوهشگران حوزه اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب کارآفرینی زنان

پس از همه‌گیری کرونا در ایران و جهان، که منجر به پیدایش بحران اقتصادی کم نظیر و رشد کم سابقه شمار بی‌کاران در اقتصادها شده، کشورهای مترقی در وهله اول با سیاست‌های حفظ اشتغال و ایجاد محدودیت در اخراج‌های فردی و جمعی نیروی کار، سپس پشتیبانی از کسانی که با کاهش ساعت کار مواجه شده‌اند و طرح‌های پرداخت یارانه به کار کوتاه مدت و اخراج‌های موقت و در نهایت حمایت از کسانی که در این شرایط تعدیل شده‌اند و همچنین ارائه تسهیلات مالی به بنگاه‌ها به کاهش تقاضای نیروی کار در اثر بحران کرونا پاسخ داده‌اند. به رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته برای حفظ مشاغل موجود، بسیاری از افراد )از جمله خویش‌فرمایان که به دلیل کاهش تقاضا مجبور شده‌اند فعالیت خود را کاهش یا حتی متوقف کنند) در کشورهای مختلف شغل خود را از دست داده و به جرگه بی‌کاران یا جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند که حمایت‌های درآمدی از آنها در دوران کرونا ضروری به نظر می‌رسد. عده زیادی از افراد در بخش‌های غیررسمی و حتی در بخش رسمی که تحت پوشش هیچ نوع حمایت بیمه‌ای و به طور و یژه بیمه بیکاری قرار نداشتند، حتی از همین حمایت هم محروم ماندند. به طور مشخص، خویش فرمایان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و کارکنان بخش غیررسمی که در معرض بیشترین آسیب‌ها بوده‌اند خارج از چتر حمایتی بیمه‌ای قرار دارند و ازاین رو متحمل پیامدهای نا گوار اقتصادی و اجتماعی در اثر بحران شدند. به منظور درک بهتر تأثیر بحران کرونا بر مشاغل تحت هدایت زنان و جوانان و اتخاذ واکنش مناسب بر اساس آن، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) یک نظرسنجی جهانی را در اواسط سال ۲۰۲۰ میان زنان و جوانان کارآفرین و همچنین شاغل در بخش تولید و خدمات مرتبط با تولید در سراسر جهان انجام داده و طی آن، به بررسی پیامدهای شیوع کرونا بر کسب و کار این دسته از افراد پرداخته که اهم داده‌ها و نتایج به دست آمده به شرح زیر است. شیوع کرونا پیامدهای شدیدی بر فعالیت‌‌های کسب و کار داشته است. بر همین اساس، فعالیت ۴۴ درصد از مشاغل مورد بررسی، به طور موقت تعطیل شده و ۲ درصد دیگر نیز به طور دائم تعطیل شده‌اند. در همین راستا، ۴۱ درصد از کار آفرینان زن مورد بررسی از تعلیق موقت فعالیت‌های تجاری خود خبر دادند.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است