بیوگرافی و معرفی کتاب‌های مهرداد صدقی

مهرداد صدقی

مهرداد صدقی طنز نویس بجنوردی متولد سال ۱۳۵۶ است. مهرداد در سال ۷۵ در رشته صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گرگان پذیرفته شد و در همین دانشگاه مقاطع ارشد و دکترا خود را پشت سر گذاشت. صدقی طنزنویسی را در دوران تحصیل آغاز کرد. اولین اثر منتشر شده از این نویسنده جوان به اولین جشنواره طنز دانشجویان در سال ۷۹ باز می‌گردد. اولین کتاب صدقی با عنوان نقطه ته خط منتشر شد اما اغلب او را با کتاب آبنبات هل‌دار می‌شناسند. از دیگر آثار این نویسنده می‌توان به مغز نوشته‌های یک جنین، مغز نوشته‌های یک نوزاد، رقص با گربه‌ها، تعلیمات غیر اجتماعی، آبنبات پسته‌ای و میرزا روبات، اشاره کرد.

کتاب‌ها

مشاهده همه
آبنبات نارگیلی اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۱۳۰,۰۰۰ت
دومین نشان مردی اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۶۴,۰۰۰ت
subscriptionAvailableسال سیل اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۲۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableغریزه وصلی؛ نسخه‎ی کامل اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۱۳,۰۰۰ت
subscriptionAvailableآبنبات دارچینی اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۱۵۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableآخرین نشان مردی اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۷۶,۰۰۰ت
مغزنوشته‌های یک نوزاد اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۵۹,۰۰۰ت
تعلیمات غیراجتماعی اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۶۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمغزنوشته‌های یک جنین اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
آب‌نبات پسته‌ای اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۱۶۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمیرزا روبات اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableرقص با گربه ها اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableآبنبات هل دار اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۱۶۴,۰۰۰ت
subscriptionAvailableنقطه ته خط اثر مهرداد صدقی
الکترونیکی
۳۶,۰۰۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
آبنبات نارگیلی اثر مهرداد صدقی
صوتی
۸۰,۰۰۰ت
سال سیل اثر مهرداد صدقی
صوتی
۵۳,۰۰۰ت
آبنبات دارچینی اثر مهرداد صدقی
صوتی
۸۰,۰۰۰ت
آخرین نشان مردی اثر مهرداد صدقی
صوتی
۵۲,۰۰۰ت
آبنبات هل‌دار اثر مهرداد صدقی
صوتی
۸۵,۰۰۰ت