دانلود و خرید کتاب‌های محرم نقی‌زاده | طاقچه

محرم نقی‌زاده

مدارس یادگیرنده اثر پیتر سنگه
الکترونیکی 
۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت
راهنمای عملی نگارش طرح درس اثر محرم آقازاده
الکترونیکی 
۵۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۱,۰۰۰ت
شرافت معلمی اثر محمد دشتی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
شکوه معلمی اثر محمد دشتی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
۷۰ شاخص آموزشی در ۲۰ کشور جهان اثر محرم نقی‌زاده
الکترونیکی 
۱۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۸,۰۰۰ت
فهم تیمز (TIMSS) اثر محرم آقازاده
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
راهنمای عملی نگارش و اجرای برنامه‌ی مدرسه اثر حیدر تورانی
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت