دانلود و خرید کتاب‌های محرم نقی زاده | طاقچه

محرم نقی زاده

معلم نسل آلفا اثر نیهال یورتسون
الکترونیکی 
۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۰,۰۰۰ت
آموزش هیبریدی اثر محرم نقی زاده
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت
آموزش ریاضیات در هفت کشور اثر National Center for Education Statistics NCES
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت