دانلود کتاب‌های آیگین امیدی

آیگین امیدی

حل المسائل تصفیه فاضلاب همراه با درسنامه اثر آیگین امیدی
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
بانک سوالات مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب اثر آیگین امیدی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
جف بزوس، مردی که همه او را با آمازون می‌شناسند اثر آیگین امیدی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
جلوگیری از ضرر به هنگام کاهش قیمت سهام در بورس اثر آیگین امیدی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
آموزش بازار بورس اثر آیگین امیدی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
فناوری نانو در مهندسی عمران اثر آیگین امیدی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
راه‌های تضمینی رهایی از افسردگی اثر آیگین امیدی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
همیار مهندسی آب و محیط زیست اثر آیگین امیدی
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
سربازی که وزیر شد اثر آیگین امیدی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
دستاوردهای نوین محیط زیست اثر آیگین امیدی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
فاضلاب چگونه تصفیه می‌شود اثر آیگین امیدی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت