فایل صوتی کتاب بیشعوری

فایل صوتی بیشعوری

خاویر کرمنت در کتاب صوتی آیین مقابله با بیشعوری، با زبان طنزش سعی دارد تا راهنمایی عملی به دست ما بدهد. راهنمایی که به ما کمک کند تا بیشعورها را بشناسیم، از عملکرد آن‌ها آگاه شویم و بدانیم چگونه در دام آن‌ها نیفتیم. این کتاب که از سری کتاب‌های بیشعوری است، به ما کمک می‌کند تا بدانیم کدام رفتارها نشانه بیشعوری است و برای درمانش چه کار می‌توانیم بکنیم.

در حقیقت خاویر کرمنت اعتقاد دارد بیشعوری یک بیماری و اعتیاد است، نه بداخلاقی و سوءرفتار. همین موضوع او را بر آن داشت تا کتاب‌های بیشعوری را تالیف کند. کتاب‌هایی که یکی از مهم‌ترین بیماری‌های عصر معاصر را به ما نشان می‌دهند و به ما کمک می‌کنند تا از قربانیان بیشعوری نباشیم. 

down