بهترین ترجمه مکبث

بهترین ترجمه مکبث

«مکبث» نوشته ویلیام شکسپیر(۱۶۱۶-۱۵۶۴) شاعر و نمایش‌نامه انگلیسی است. نمایشنامه به ماجرای یک سوقصد به پادشاه انگلستان می‌پردازد. مکبث نام سردار دلیری است که در زمان پادشاهی دانکن می‌زیسته است. این پادشاه اسکاتلندی در میان عموم مردم اسکاتلند، از محبوبیت بالایی برخوردار بوده است. مکبث اما با وسوسه جادوگران و تشویق زنش تصمیم می‌گیرد تا شاه را در خواب بکشد و خود، برحسب پیش‌بینی جادوگران، پادشاه اسکاتلند شود. پس از ارتکاب قتل اما احساس گناه، بی‌خوابی و توهم به سراغ او می‌آید. مکبث برای آنکه راز خود را مخفی نگه دارد مجبور می‌شود به قتل‌های بیشتری تن دهد و یک به یک افراد را به قتل می‌رساند، روز به روز خونخوارتر، مستبدتر و مجنون‌تر می‌شود.

یکی از بهترین ترجمه های مکبث را می‌توانید در اینجا به صورت الکترونیکی بخوانید. 

down