دانلود و خرید کتاب‌های <!-- -->مجموعه کتاب‌های سرخ<!-- --> | طاقچه

مجموعه کتاب‌های سرخ

دنگ شیائوپینگ اثر ازرا اف. فوگل
الکترونیکی 
۵۱۰,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۵۱۰,۵۰۰ت
subscriptionAvailableادبیات علیه استبداد اثر پیتر فین
الکترونیکی 
۲۴۵,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۴۵,۵۰۰ت
پل پوت اثر فیلیپ شورت
الکترونیکی 
۳۴۵,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۳۴۵,۵۰۰ت
subscriptionAvailableانور خوجه اثر بلندی فوزیو
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت
بوخارین و انقلاب بالشویکی اثر استیون اف.کوهن
الکترونیکی 
۲۵۲,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵۲,۵۰۰ت
subscriptionAvailableموسولینی اثر کریستوفر هیبرت
الکترونیکی 
۲۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۴۰,۰۰۰ت
لنین اثر رابرت سرویس
الکترونیکی 
۳۴۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۴۸,۰۰۰ت
خودآموز دیکتاتورها اثر رندال وود
الکترونیکی 
۲۳۸,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۳۸,۵۰۰ت
راسپوتین اثر ادوارد راژینسکی
الکترونیکی 
۴۰۶,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰۶,۵۰۰ت
بایگانی ادبی پلیس مخفی اثر ویتالی شنتالینسکی
الکترونیکی 
۲۴۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۴۴,۰۰۰ت
بن لادن‌ها اثر استیو کل
الکترونیکی 
۳۹۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۹۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableفرمانده؛ ونزوئلای هوگو چاورز اثر بیژن  اشتری
الکترونیکی 
۲۰۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدختر استالین (جلد اول) اثر بیژن  اشتری
الکترونیکی 
۴۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدختر استالین (جلد دوم) اثر بیژن  اشتری
الکترونیکی 
۱۴۲,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۴۲,۵۰۰ت
subscriptionAvailableچائوشسکو؛ ظهور و سقوط دیکتاتور سرخ اثر ادوارد بئر
الکترونیکی 
۱۸۰,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۸۰,۵۰۰ت
subscriptionAvailableحرمسرای قذافی اثر بیژن  اشتری
الکترونیکی 
۱۸۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۸۲,۰۰۰ت