با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
بی پرده با حجاب

دانلود و خرید کتاب بی پرده با حجاب

کاربردی‌ترین پاسخ‌ها به شبهات و چالش‌های عفاف و حجاب

۴٫۶ از ۱۱ نظر
۴٫۶ از ۱۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب بی پرده با حجاب  نوشته  نعیمه اسلاملو  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب بی پرده با حجاب

در کتاب بی پرده با حجاب اثر نعیمه اسلاملو و آزاده اکبری به سوالات زیادی درباره حجاب و عفاف پاسخ داده شده است.

 درباره کتاب بی پرده با حجاب

 در کتاب بی پرده با حجاب کاربردی‌ترین پاسخ‌ها به شبهات و چالش‌های عفاف و حجاب داده شده است.

ایــن کتــاب بــا جمــع‌آوری، بررســی و پاســخ بــه ســؤال‌ها و چالش‌هــای موجــود درمــورد حجــاب، درصــدد تصحیــح شــناخت و اصلاح باورهــا درحــوزه حجــاب و عفـاف اسـت و در نحـوه مواجهـه بـا ایـن چالش‌هـای ذهنـی، بـا پیـروی از چنـد اصـل پایــه‌ای و مهــم، درک مســئله را بــرای خواننــده راحت‌تــر و قابــل فهم‌تــر می‌کنــد. 

نخســت آنکــه بــا اســتفاده از نظریــات روان شناســی یادگیــری و رشــد، ســعی شــده اســت بــدون اینکــه اعتقــاد بــه چیــزی، بــه ذهــن خواننــده تحمیــل شــود، بــا طــر ح ســؤال‌های مبنایــی، خواننــده را بــه فکرکــردن و تحلیــل وادار کنــد به همیـن دلیـل در قسـمت پاسـخ‌ها تـا حـد امـکان، از جمله‌هـای سـؤالی اسـتفاده شـده اسـت. از طـرف دیگـر ، علاوه بـر تبییـن مفاهیـم و معانـی عبـارات مبهـم، تلاش شـده اسـت مسـئله از زاویـه نـگاه سـؤال‌کننـده مـورد بررسـی قـرار گیـرد و نکتـه نهایـی اینکـه در پاسـخگویـی بـه شـبهات، از حاشـیه پردازی‌هـای بی‌ربـط، کــم‌ربــط و اضافــه‌گویــی و اطالــه کلام پرهیــز شــده اســت و بــه جــای پرداختــن بــه مصادیـق و مثال‌هـا، بـا متمرکـز شـدن بـر مبانـی مسـئله، مباحـث در کوتاهتریـن،جامعتریـن و دقیقتریـن عبـارات پاسـخ داده شـده‌اند ضمن این که تا حد امکان سعی شده است تا به سوالات هم از زاویه درون دینی و هم برون دینی و به طور مجزا پاسخ داده شود.

بیش از ۷۰ شبهه ناظر به مسئله حجاب و عفاف وجود دارد که در این اثر همه انها بررسی شده و پاسخ داده شده‌اند. شبهات ناظر به قانونی بودن حجاب در ایران و اصطلاح غلط حجاب اجباری، شبهات ناظر به مقایسه ایران زمان پهلوی و ایران بعداز انقلاب اسلامی شبهاتی که ناظر به تصورات غلط از دنیای غرب، غربزدگی یا مدرنیته است، شبهات ناظر به روابط آزاد با جنس مخالف، شبهات بسیار مرسوم ناشی از ضعف‌های اعتقادی و عدم آگاهی، شبهات ناشی از خلا‌های عاطفی و مشکلات خانوادگی (بهانه جویی‌ها)، شبهات درون‌دینی و درون‌گفتمانی و شبهات ناظر به امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب در این کتاب به دقت پاسخ داده شده‌اند.

خواندن کتاب بی پرده با حجاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

علاقه‌مندان به مباحث اعتقادی و مذهبی و همه آنهایی که درباره حجاب سوالاتی دارند، مخاطبان این کتاب‌اند.نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۳)
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

هو المحجوب🍃 بهترین کتابی که در این چند سال اخیر در مورد حجاب خوندم و جذبم کرد به اکثر شبهات و تردیدهای معاصر که رئوس بحث های امروزی هست پرداخته منطقی ، مختصر ، مفید هم به خانم‌های محجبه و هم به بقیه‌ی عزیزان

- بیشتر
sajan
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

شالوده‌ی اصلی این کتاب توی عنوانش به خوبی ارائه شده؛ کاملا "بی پرده" با حجاب. سوالاتی که توی کتاب تحت عنوان شبهات پیگیری شدند؛ خیلی ملموس و کاربردی هستند و پاسخ‌های کاملا مستدل، منطقی و دور از تعصبات خشک به

- بیشتر
کاربر ۳۴۱۶۴۸۷
۱۴۰۰/۰۶/۱۳

سلام این خیلی کتاب عالی در مورد حجاب هست هرکسی هر شک و شبه ای راجع به حجاب داشته باشه حل میشه اکثر سوالای اکثر افراد در این کتاب پاسخ داده شده خیلی عالی و مفید

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۱۴ صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۳,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۲/۱۲
شابک۹۷۸-۶۰۰-۶۲۳۲۱۳-۳
تعداد صفحات۱۱۴صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۳,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۲/۱۲
شابک۹۷۸-۶۰۰-۶۲۳۲۱۳-۳