دانلود و خرید کتاب شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام مقصود علی صادقی
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام اثر مقصود علی صادقی

کتاب شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

معرفی کتاب شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

«شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام» نوشته دکتر مقصود علی صادقی (-۱۳۴۷) کتابی ویژه رشته تاریخ دانشگاه پیام نور است که به معرفی و نقد منابع تاریخ ایران در دوران بعد از اسلام می‌پردازد. این کتاب در دوازده فصل تألیف شده‌است و از صدر اسلام تا دوران قاجار را دربر می‌گیرد. در مقدمه آمده است: با توجه به اینکه کتاب پیش روی برای آموزش درس دو واحدی شناخت و نقد منابع تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته شده، تلاش بر این بوده است تا مهمترین منابع تاریخ هر دوره از دوران یادشده با دسته‌بندی منابع و ارائه مهمترین گونه‌ها و نمونه‌ها به خواننده شناسانده شود. بدین‌گونه، جدای از بخش یکم کتاب که معرفی منابع تاریخی قرون نخستین اسلامی تا شکل‌گیری دولت سامانی است، که هنوز سلسله‌های فراگیر ایرانی شکل نگرفته و تاریخ ایران به شدت با تاریخ اسلام، فتوحات اسلامی و خلافت درآمیخته است و منابع به‌گونه‌ای دیگر معرفی شده است، در دیگر بخش‌های کتاب، منابع هر دوره براساس اهمیت هر دسته از منابع به‌ترتیب معرفی شده است
تاریخ تشیع ۲
محمدطاهر یعقوبی
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ازآﻏﺎزﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد (رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی)
احمدرضا متولی
تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان
حسین میرجعفری
ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ در دوره‌ س‍ام‍ان‍ی‍ان‌، دی‍ل‍م‍ی‍ان‌ و غ‍زن‍وی‍ان‌
برات دهمرده
متون تاریخی فارسی ۲
محمدرضا نصیری
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران سلجوقیان
شهرام یوسفی‌فر
تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان
بدرالسادات علیزاده‌مقدم
تاریخ مطبوعات و احزاب سیاسی در عصر قاجار
نادره جلالی
کلیات و مبانی علم تاریخ (رشته تاریخ)
عبداله ساجدی
تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی اقتصادی و مذهبی ایران از آغاز دوره‌ قاجار تا انقلاب مشروطیت
سید حسن قریشی
متون تاریخی فارسی (۱)
محمدرضا نصیری
تاریخ تشیع (رشته ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ)
فاطمه جعفرنیا
بررسی منابع و مآخذ تاریخی ایران پیش از اسلام
محمدباقر وثوقی
تاریخ یونان و روم
علی بیگدلی
انقلاب مشروطیت و تحول سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه
سید حسن قریشی کرین
تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ایران در دورۀ افشاریان و زندیان
مهری ادریسی‌آریمی
تاریخ اسلام از آغاز تا سال چهلم هجری
اصغر قائدان
تاریخ تمدن مشرق زمین
باقرعلی عادلفر
فلسفه تاریخ
سیدابوالفضل رضوی
تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع)
سید حسن قریشی کرین
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۲۳۹٫۳ کیلوبایت

سال انتشار

۱۳۹۳

تعداد صفحه‌ها

۱۹۷ صفحه

حجم

۲۳۹٫۳ کیلوبایت

سال انتشار

۱۳۹۳

تعداد صفحه‌ها

۱۹۷ صفحه

قیمت:
۶۴,۰۲۵
تومان