دانلود و خرید کتاب‌های محمدرضا قائمی نیک | طاقچه

محمدرضا قائمی نیک

چهارچوبی برای سیاست گذاری علم اثر محمدرضا قائمی نیک
الکترونیکی 
۲۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۰۰۰ت
علیه نظم سکولار و چند مقاله دیگر اثر محمدرضا قائمی نیک
الکترونیکی 
۲۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۹,۰۰۰ت