دانلود و خرید کتاب‌های علی حسین چاهخویی | طاقچه

علی حسین چاهخویی

شناخت چدن ها اثر علی حسین چاهخویی
الکترونیکی 
۳۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۴,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمواد نوین و کاربردهای صنعتی اثر علی حسین چاهخویی
الکترونیکی 
۳۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableنگاهی کاربردی و صنعتی به فوم های فلزی اثر علی حسین چاهخویی
الکترونیکی 
۳۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۷,۰۰۰ت