دانلود و خرید کتاب‌های امیرعلی رمدانی | طاقچه

امیرعلی رمدانی

تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری اثر مونیر کهال
الکترونیکی 
۷۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۱,۰۰۰ت
راهنمای کاربردی حل مسئله به روش G8D اثر بایا ایلر
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
تحلیل رفتار مصرف کننده اثر اندرو اسمیت
الکترونیکی 
۷۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۸,۰۰۰ت
آمار پایه و مفاهیم کاربردی در علم داده اثر خدیجه نوری
الکترونیکی 
۸۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰ت
تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری اثر مونیر کهال
الکترونیکی 
۷۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۱,۰۰۰ت
off
٪۱۰
آمار پایه و مفاهیم کاربردی در علم داده اثر خدیجه نوری
الکترونیکی off
۷۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰۷۲,۰۰۰ت
علم داده اثر جان. دی کلهر
الکترونیکی 
۶۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۹,۰۰۰ت
تحقیق و توسعه در راستای توسعه پایدار اثر امیرعلی رمدانی
الکترونیکی 
۶۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۴,۰۰۰ت