بهترین ترجمه کتاب آیین دوست یابی

بهترین ترجمه کتاب آیین دوستیابی

کتاب آیین دوست‌یابی در شما حس انسان‌دوستی بوجود آورده و نه تنها شما را تشویق به خوش‌رفتاری با دیگران می‌کند، بلکه به شما یاد می‌دهد که چگونه در برابر دیگران بُردباری کنید.

دِیل کارنِگی کتاب را با این امید نوشت که باعث شود جوامع خوشحال و موفق شوند. او دانش و فهمِ خود را به شکل این کتاب درآورد و این کتاب هدیه‌ای به تمام بشریت است. این کتاب با توجه به آموزه‌هایش یک شاهکار است و به شما درس‌هایی آموخت که ممکن است حتی والدین شما در آموزش آن‌ها کوتاهی کرده باشند.

این کتابِ پرفروش به شما می‌آموزد که وقتی دیگران در حرکت به سوی مراتب بالا با چالش روبرو هستند، خود را در جمع برجسته کنید. شما می‌توانید با به دست آوردن رای و نظر اطرافیان خود، چه دوستان و چه کسانی که از شما بالاتر هستند، راه خود را بسوی برتری باز کنید . این کتاب، کلید شما برای دستیابی به ظرفیت‌های درونی خود است، درحالی که بدون داشتنش ممکن بود سالها طول بکشد تا به این نکته‌ها پی ‌ببرید.

اگر می‌خواهید بر دیگران تاثیر بگذارید، در برخورد با آن‌ها، از خود گذشته باشید. دیگران بسیار خوشحال می‌شوند وقتی می‌بینند کسی غیر از خودشان به آن‌ها اهمیت می‌دهد و آن‌ها را دوست می‌دارد.

سعی کنید انسانی از خود گذشته باشید و در مورد آنچه دیگران می‌خواهند صحبت کنید. برای تاثیرگذاری برروی دیگران، لازم است به دیگران اجازه دهید با شما صحبت کنند و با شما راحت باشند و بعد می‌توانید به آن‌ها بیاموزید چطور آنچه را که می‌خواهند به دست آورند. 

down