با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
 فصلنامه مردم‌نامه ـ شماره ۸ و ۹ ـ تابستان و پاییز ۱۳۹۷ off

کتاب فصلنامه مردم‌نامه ـ شماره ۸ و ۹ ـ تابستان و پاییز ۱۳۹۷

انتشارات:فصلنامه مردم‌نامهسال انتشار:۱۳۹۹تعداد صفحه‌ها:۲۴۸ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:بدون نظر

سال انتشار۱۳۹۹

تعداد صفحه‌ها۲۴۸ صفحه

دسته‌بندی

معرفی فصلنامه مردم‌نامه ـ شماره ۸ و ۹ ـ تابستان و پاییز ۱۳۹۷

در این شماره می‌خوانیم:

تاریخ خدمتکاران خانگی در ایران

عقل کامل می‌شود از سرد و گرم روزگار

مردم ایران در آثار بهرام بیضایی 

علم و جنگ 

چرخش فرهنگی در نوشته‌های احمد اشرف

نمادگرایی انقلابی میشله: از هرمنوتیک تا سیاستنظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است