هر چه می‌شمارم یک فصل بیشتر نیست

دانلود و خرید هر چه می‌شمارم یک فصل بیشتر نیست

مجموعه‌ی شعر

۵٫۰ از ۳ نظر
۵٫۰ از ۳ نظر

برای خرید و دانلود   هر چه می‌شمارم یک فصل بیشتر نیست  نوشته  مهران صولتی‌هشجین  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت
پا در زنجیر دست در زنجیر گردن در زنجیر ذهن در زنجیر ...
somaye.yaghoobi
دیگر مرا نمی‌بینی من اینک نامرئی‌ام برای تو و این آخرین معجزه عشق است: استحاله انسان به هوای ناب
somaye.yaghoobi
فرصت اندک بود عمر چون ماسه‌ای خشک فرو می‌ریخت از لابه‌لای انگشتان زمان همه با شتاب می‌دویدند دروازه‌ها بسته می‌شد زیردست‌وپاماندگان ضجه می‌زدند من آنجا ایستاده بودم و نگاه می‌کردم
somaye.yaghoobi
می‌دانم که از زندگی منصرف نخواهم شد از زنده‌بودن از انسان‌بودن این سان بودن اما امشب اعصاب من ویران است و من امشب سخت دلتنگم دلتنگ تو و آغوشی که مرا در پناه خود گیرد و از هرچه هست و نیست رهایی بخشد
somaye.yaghoobi
من به فردا می‌اندیشم به فردا که روز دیگری است و به نبرد بی‌افتخار دیگری که ناگزیر دوباره آغاز خواهد شد روی مرز ویرانی و شکست راه رفتن و دوباره به زندگی بازگشتن ... آه می‌دانم که از زندگی منصرف نخواهم شد از زنده‌بودن از انسان‌بودن این سان بودن اما امشب اعصاب من ویران است و من امشب سخت دلتنگم دلتنگ تو
somaye.yaghoobi
پا در زنجیر دست در زنجیر گردن در زنجیر ذهن در زنجیر ...
somaye.yaghoobi
صفحه قبل۱صفحه بعد