دانلود و خرید کتاب‌های گالن وودز (الکترونیکی و صوتی)

گالن وودز

مهارت های معامله گری پرایس اکشن (جلد دوم) اثر گالن وودز
الکترونیکی 
۲۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۶,۰۰۰ت
اصول و مبانی پرایس اکشن (جلد اول) اثر گالن وودز
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت
استراتژی ها و نکات معامله گری پرایس اکشن (جلد سوم) اثر گالن وودز
الکترونیکی 
۱۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۹,۰۰۰ت