دانلود و خرید کتاب‌های نصیبه شریفی مقدم | طاقچه

نصیبه شریفی مقدم

subscriptionAvailableکاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم اثر نصیبه شریفی مقدم
الکترونیکی 
۱۴,۶۰۰ ت
الکترونیکی
۱۴,۶۰۰ت