دانلود و خرید کتاب‌های ملیحه‌سادات رسولی | طاقچه

ملیحه‌سادات رسولی

وارن بافت در باب کسب و کار اثر ریچارد جی. کانورز
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت
ترن هوایی کارآفرینی اثر دارن هاردی
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
تختخوابت را مرتب کن اثر ویلیام اچ. مک‌ریون
الکترونیکی 
۲۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲,۰۰۰ت