دانلود و خرید کتاب‌های علی اصغر قائمی نیا (الکترونیکی و صوتی)

علی اصغر قائمی نیا

سرمایه داری پس از کرونا اثر لوئیس گاریکانو
الکترونیکی 
۷۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۰,۰۰۰ت
توکنومیکس اثر علی اصغر قائمی نیا
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت
Monetary Policy in a Cryptocurrency-Based Economy اثر سید ولی اله فاطمی اردکانی
الکترونیکی 
۲۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۶,۰۰۰ت