دانلود کتاب‌های علیرضا افضلی

علیرضا افضلی

صفر تا صد موتورخانه اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
نصب، راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۲۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۹,۰۰۰ت
افزایش مهارت های شغلی اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۲۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۹,۰۰۰ت
صفرتا صد موتورخانه اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۴۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۴,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدرآمدی بر تعامل تاریخ و آینده پژوهی اثر علیرضا افضلی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
شناخت و کاربرد چیلرهای تراکمی و جذبی اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۷۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰ت
معرفی و کاربرد اسپیلت‌ها اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۳۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۴,۰۰۰ت